ceskemisie.cz - Evangelizace muslimů v Sarajevu během největšího Islámského svátku Ramadánu

Evangelizace Evangelizace muslimů v Sarajevu během největšího Islámského svátku Ramadánu. Myslíte si, že takové misie v Bosně jsou nebezpečné, nebo i nemožné? Nejsou a pro Boha není nic nemožné. V tomto článku popisujeme, jak naše evangelizace proběhla a pokud chcete, můžete se z ní poučit. Je to takový malý návod,více

ceskemisie.cz - Palestinsko Izraelský konflikt

Palestinský útok na Izrael, historie Izraele, území a druhý příchod Krista Kdy přišel Izrael do “Palestiny”? Ohledně Izaelsko-palestinského konfliktu by bylo jednoduché říci, že Izrael má podle Bible na uzemí nárok. Není pravda, že se objevil tam kde je, až po druhé světové válce v roce 1948. Historie mluví vevíce

ceskemisie.cz - podřídit se, podřízení se, rebelie, poslušnst

Tento Biblický princip moc křesťanů rádo nemá, a přesto je nanejvýš důležitý. Mluvíme o podřízení se. Období rebelie Byla doba, kdy “Husákovy děti” rebelovali proti všemu. Byl “komunismus” a každé opovrhování autoritou bylo považováno za projev boje proti preletariátu. Poslouchat zakázanou muziku, nebo číst cenzrovanou literaturu v nás vytvářel pocitvíce

ceskemisie.cz - plácnutí do vody, nesuďte misie, jak soudit ovoce misií, růst církve

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme ti za evangelizaci a za duše, se kterými jsme hovořili. Použij to pro svou slávu. Modlíme se ve jménu Ježíše. Amen. Správce, a co se od něj požaduje? V čtvrté kapitole Prvního listu Korintským se nachází důležitý verš.více

Určitě si to pamatujete. Sešla se rodina a váš táta a nebo nějaký strýček začal vytahovat kouzla z karet. Pokud byl opravdu dobrý, mohl vykouzlit i stovku, nebo králíka z klobouku. “Hmm, trapné, že?” řeknete si. Jenže ne tak úplně. Asi nikdo z nich není žádný David Copperfield, ale účelvíce

ceskemisie.cz - misie vírou, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Živá víra je jediným východiskem z oklamání. Přestaňte žít vírou a budete oklamáni. Bez víry nebudete rozumět (misiím), protože vírou rozumíme (misiím) – Pastor Tomáš Bulíček Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Židům 11:3) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nejen to možné, ale i to nemožné, to jsou misie.

“Kristus nechce ochutnávače možného, ale ty co se chytnou nemožného.” – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Boží srdce

“Nechť mé srdce bude zlomeno věcmi, které lámou Boží srdce.” – Bod Pierce, zakladatel World Vision adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - misie znamená, že dal vše

“Když Ježíš dal i opustil vše, proč ne my?” – Pastor Tomáš Bulíček adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jim Elliot a cena misií, oběť misií

“Není blázen, který se vzdá toho, co nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit.” – Jim Elliot adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Naplnění vekého pověření z Čech

Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří.“ (Skutky 15:36) “Navštivme bratry ve všech městech, kde jsme kázali”, říká Pavel. Pavlovým zvykem bylo navštěvovat města. Jednak z toho důvodu, že zde byli synagógy,více

démoni na mijním poli a setkání s démony

Setkání s démony Jak si to obvykle představujeme Někteří si myslí, dokonce i někteří křesťané, že démoni neexistují. Podobně jako kdysi Saducejové popírali existenci andělů, zázraků a vzkříšení, a stejně jako dnešní liberálové. A pak je tu druhá strana, která vidí “čerta na každém kroku, a za každým rohem”. Každávíce

Boží vůle, Bible a mapa

“Abychom poznali Boží vůli, potřebujeme otevřít Bibli a otevřít mapu.” – William Carey adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Všichni misionáři by měli být slabí misionáři

“Bůh používá lidi, kteří jsou slabí a neschopní natolik, že si uvědomí, že se na Něj musejí spoléhat.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Boží vůle ohledně misie

“Boží vůle – nic míň, nic víc, nic jiného.” – F. E. Marsh adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nedostatek prostředků na misie

“Můžeme dosáhnout celého světa, pokud budeme chtít. Největším nedostatkem dnes nejsou lidé ani finanční prostředky. Největším nedostatkem je modlitba.“ – Wesley Duewel adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie až na kraj světa

“Jaký je váš sen a do kterého koutku světa misí vás to zavede?” – Eleanor Roat adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Kde vzít peníze na misie

“Boží práce vykonaná Božím způsobem nikdy nebude postrádat Boží zaopatření.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Ne kolik máš lidí v církvi, ale kolik jich máš na misii

“Vizitkou velké církve není počet lidí v církvi, ale počet lidí, které vyslala.” – Autor neznámý adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie? Tak pojeď se mnou

Jejich výzvou pro ostatní studenty nebylo: „Modlete se za mě“ nebo „Prosím, podpořte mě“, ale spíše „Pojďte se mnou.“ – Student Volunteer Mission adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Pohodlný život nebo misijní život

“Někteří si přejí strávit svůj život před branami církve; Já bych však raději vedl záchrannou misi před branami pekla. “ – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jako odměna Beránku

“Abychom získávali duše pro Beránka, který byl sťat, odměnu za jeho utrpení” – Moravští bratří (Unitas Fratrum, Ochranovští) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie podle víry

“Pokud v našich dobrodružstvích s Bohem není prvek rizika, pak není třeba víry.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie, nebo filosofie

“Odsuzuji chování bratří, kteří víc filozofují, než se věnují evangelizační práci.” – Hrabě Zinzendorf adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Síla světla při misijích

„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.“ — Jan Amos Komenský adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nebezpečí a ochrana na misijích

„Hospodin je můj podíl, mé dědictví, můj hrad, moje skála, moje světlo, moje spasení, můj strážce, můj ochránce; jiných ochránců nemám.“ — Jan Amos Komenský adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Moravští bratři

“Zvítězil Beránek náš, následujme jej.” – Moravští bratří (Unitas Fratrum, Ochranovští) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Můj domov, moje misijní pole

“Mám jen jednu vášeň – je to On, je to On sám. Svět je misijní pole a pole je svět; a od nynějška bude tato země mým domovem, kde mohu být nejvíce využíván k získávání duší pro Krista. “ – Hrabě Zinzendorf adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Volá, ale odpovíme? Jak poslechnout povolání.

“Věřím, že v každé generaci Bůh povolal dostatek mužů a žen k evangelizaci všech dosud nedotčených kmenů Země.” Není to Bůh, kdo nevolá, ale člověk, který neodpoví.“ – Isobel Kuhn adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jako privilegium.

“Pokud je povolání pozemského krále považováno za čest, jak může být povolání od nebeského Krále považováno za oběť?” – David Livingstone adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jak slyšet boží volání

„Nepovolal mne! Řekl jsi? Sklopte ucho k Bibli a poslouchejte, jak vás žádá, abyste šli a vytáhli hříšníky z ohně hříchu.“ – William Booth adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie skrze církev, nebo paracírkevní organizace

“Církev byla Boží nápad. Je to Jeho jediný organizační plán pro světové mise. Jakékoli lidsky vynalezené organizace, které pomáhají při misích, si musí pamatovat, že jsou to družičky, ne nevěsta. “ – Andy Johnson adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Velké pověření evangelizovat svět

“Ať děláme cokoli, nesmíme zacházet s Velkým pověřením, jako by to byl jen Velký návrh.” – Charles R. Swindoll adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Seder, svátemk Minutí, svátek nekvašených chlebů, pascha, passover, velikonoce

Velikonoce přicházejí každý rok a to je příležitost k Sederové večeři a k možnosti prožít autentické chvíle “společně s Ježíšem” přesně tak jak to tenkrát bylo večer před jeho ukřižováním. Je to veliká oslava předně pro Židy, ale došla naplnění pro Křesťany. Můžete tak zorganizovat společnou večeři se sdílením Božíhovíce

Radost ze spásy jedné duše

“Nemohu ti říci, jakou radost mi přineslo přivést první duši k Pánu Ježíši Kristu.” Už jsem ochutnal téměř všechna potěšení, která tento svět může dát. Nepředpokládám, že existuje jedno, které jsem nezažil, ale mohu vám říci, že tato potěšení byla jako nic ve srovnání s radostí, kterou mi spása tévíce

Vedení církví, vedoucí, church leadership, vůdce, misie

To už tu bylo Takové to vedení, které si možná mnozí i přejí, které je povede k lepším zítřkům, to už tady bylo. Takový přirozený duch, který vede k bohatsví a prosperitě a je zaměřen na osobní požehnání se některým lidem může i líbit. Proto jsou tak populární církve “prosperityvíce

Pohodlí nebo misie

“Ach, kéž bych mohl strávit každý okamžik svého života k Boží slávě!” – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Pohodlí nebo misie

“Tady jsem, pošli mne; pošli mě na konec země; pošli mě k drsným, divokým pohanům divočiny; pošli mě ze všeho, čemu se říká pohodlí na zemi; pošli mě dokonce k smrti samotné, pokud to bude ve službě tvé, a k propagaci Tvého království. “ – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie vírou, nikoli bez víry

Pokud přemýšlíme o misiích, často přemýšlíme o tom, co můžeme zvládnout, a to je špatně. Misie jsou boží povolání právě k tomu, co sami zvládnout nemůžeme. A právě tento druhý způsob chápání misií je ten správný. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i navíce

Jak trávíme své životy pro Krista

“Lidé, kteří neznají Pána, se ptají, proč ve světě mrháme životy jako misionáři.” Zapomínají, že i oni tráví svůj život, a když bublina praskne, nebudou mít co do věčného významu ukázat za ty roky, které promarnili. “ – Nate Saint, mučedník adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jsou oběť, nebo pocta?

“Pokud je Ježíš Kristus Bohem a zemřel za mě, pak pro mě nemůže být žádná oběť příliš velká, než abych ji pro něj přinesl.” – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - počet světových náboženství ve světě, české misie, čeští misionáři

Nedávno jsme zveřejnili informace o rostoucí světové poulaci, které můžete sledovat online zde. Populace ve světě roste, ale otázkou je, zda li roste i počet křesťanů, nebo alespoň počet těch, kdo půjdou hlásat evangelium, misionářů. Někoho můžou čísla a grafy i odradit, převážně pokud je před námi úkol velikosti Goliáše,více

Kázat ve vězení

“Bylo přísně zakázáno kázat ostatním vězňům.” Bylo zřejmé, že kdokoli byl při tom přistižen, dostal těžký výprask. Řada z nás se rozhodla zaplatit cenu za výsadu kázat, a tak jsme přijali jejich (komunistické) podmínky. Byla to dohoda; kázali jsme a oni nás mlátili. Byli jsme šťastní, že jsme kázali. Onivíce

Apologetika, obrana víry, evangelizace

Apologetika Apologetika křesťanské víry patří mezi velmi zajímavou a populární větev evangelizace. Slovo “apologetika” pochází z řečtiny a znamená APO-LOGETIKA, APO = z, od, pryč a LOGOS = slovo, tedy doslova dát někomu od-pověď, či vý-mluvu, či se řádně k věci vy-slovit, tedy obhajobu. Apologetika se pak nejčastěji překládá jakovíce

Mluvme o spasiteli

“Mluvili jste o misionáři Williamovi Careym.” Až budu pryč, neříkej nic o Williamovi Careym; mluvte jen o Spasiteli Williama Careyho. “ – William Carey adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nikdo a někdo na misijích

“Misionáři jsou velmi prostí lidé, dělají jen to, co se od nich požaduje. Prostě spousta nikoho, kteří se snaží vyvýšit Někoho. “ – Jim Elliot adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - nejvíce ateistické a nejvíce křesťanské země na světě, české misie, čeští misionáři

Vyberte zemi níže a podívejte se na hodnocení a údaje založené na celkovém kombinovaném indexu a čtyřech jednotlivých měřítcích religiozity. Koukněte se, jak je na tom Česká Republika i další evropské země. Věříme, že Vás tyto statistiky povedou k modlitbám. Překlad popisů uvádíme zde: 1st most religious out of 34více

ceskemisie.cz - plánování misií, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Někteří se možná diví. Někteří mohou být zmatení. Někteří mohou být naštvaní. Jiní v depresi. My ale vykupujeme čas společenstvím v církvi, online kázáními, přátelstvími na sociálních sítích, modlitbou a PLÁNOVÁNÍM ZAHRANIČNÍCH MISIÍ – Pastor Tomáš Bulíček. adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - světová populace online, počet lidí na planetě zemi dnes, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Světová populace roste. Kolik z nich slyšelo evangelium? Máme jeden život. Pojďme být moudří a vykupme čas. Slyšte Kristova slova: JDĚTE… K misijím nutně patří grafy, data, statistiky, mapy, slovníky, Bible, životopisy a čísla. Mezi seznam etnik a náboženství pak také patří počet lidí v dané lokalitě, nebo třeba ivíce

ceskemisie.cz - metody evangelizace, jak být spasen, poselství spásy, co říkáme, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Když už mluvíme o metodách evangelizace, asi bychom si měli říct, co to vůbec je. Možná, že tento článek měl být v této kategorii úplně vůbec první. Nestalo se tak, a tak jej přidáváme alespoň nyní. Tedy, určitě víme to, že způsob, jak evangelium spásy prezentujeme je důležitý. Naší motivacívíce

ceskemisie.cz - Etnos evangelizace národů, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

A kde vůbec vzít peníze na misii? Mnozí mohou slyšet Boží povolání na svůj život, kdy je Bůh zve nejen k šíření evangelia, k tomu jsme mimochodem Bohem pozváni všichni, pokud to někdo neví, ale k životu na misijním poli. K misionářskému životu na plný úvazek. Finance pak mohou býtvíce

služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě. Vždy jsem si myslel, že odmítání Trojice je výhradou Jehovistických a Mormonských sekt a kultů. Dnes se setkávám s tím, že mnohé Adventistické církve oficiálně Trojici popírají a hlásají, že Kristus má počátek, stejně takvíce

angola vlajka

Angola Angolská republika Afrika Rozloha: 1 246 700 km2 Velký pobřežní stát na pobřeží jižního Atlantiku. Cabinda je pobřežní enkláva bohatá na ropu na sever od řeky Kongo. Počet obyvatel: 18 992 707 Hlavní město: Luanda Národy: 60 (3% nedotčeno) Úřední jazyk: Portugalština Jazyky: 41 Náboženství Výzvy k modlitbě: Čtyřicetvíce

Andorra vlajka

Andorra Knížectví Andorry Evropa Rozloha: 468 km2 V srdci pyrenejských hor mezi Francií a Španělskem. Počet obyvatel: 86 685 Hlavní město: Andorra la Vella Národy: 11 (27% nedotčeno) Úřední jazyk: Katalánština Náboženství adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Pravda

„Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.“ – Jan Hus adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - GRID AIDS HIV a homosexualita v církvích, české misie, čeští misionáři

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme (my věřící) shromážděni (nanebevzetí = vytržení věřících), prosíme vás, bratří, (nenechte se opít rohlíkem), ani snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by (soužný) den Páně, (7 let soužení Jákobovýchvíce

misie, trvalé ovoce je výsledkem práce na kolenou

“Pevná a trvalá misionářská práce se děje na našich kolenou.” – James O. Fraser adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Kdybych měl tisíc životů...

Krátce před vyplutím do Afriky psal svým rodičům z Londýna: „Ach, kdybych měl tisíc životů a tisíc těl! Všichni by se neměli věnovat žádnému jinému zaměstnání než kázání Krista … nečinil jsem pokání, že jsem se stal misionářem, a kdybych zemřel na pochodu a nikdy nevstoupil na bitevní pole, všechnovíce

Jdi ty...

Do svého deníku 4. května 1874 napsal: „Minulý rok Livingstone zemřel – Skot a křesťan, milující Boha a svého bližního v srdci Afriky. Jdi ty a udělej to samé!“ – Alexander Mackay adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jak správně vést a motivovat druhé, služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě. Dnešní setkání se jmenuje “Mužské setkání” a to nejen pro to, že je zaměřeno na setkání mužů, jakožto vůdců a budoucích a potencionálních vedoucích, ale hlavně proto, že zde máme setkání s Kristem. Chlapi svíce

světová náboženství Ninive

Jak rychle se šíří křesťanství? A jak rychle se šíří Islám? Existují určitá data, ale vždy je potřeba každá data správně vykládat. Uvádíme zde video od Business Insider, kde se tvůrci videa o něco takového pokusili. Ač to může vypadat jakkoliv, nezapomeňme, že mapa ukazuje spíše šíření státních náboženství, než-livíce

mapa světa mapa světových náboženství

No, ty ses nám ale pěkně vybarvil, můžeme říct v Češtině, když mluvíme o někom, kdo ukázal svojí pravou tvář. Podobně barevně však můžeme pohlédnou i na mapu světa, kde každé jednotlivé náboženství je představeno nějakou barvou. Je to takový jednoduchý přehled o tom, kde křesťantsví je a kde není.více

Modlitba jako cesta uctívání

Určitě nebudete překvapeni, když jako metodu evangelizace zmíníme modlitbu. Protože bez modlitby, bez Něj, nezmůžeme nic. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15:5) Pokud tedy chceme nést ovoce, musíme sevíce

Jdu jako misionář...

„Jdu jako misionář, ale ne abych se řídil zdravým rozumem, ale abych poslouchal Kristův příkaz:‚ Jděte do celého světa a kažte. ‘ Ten, kdo řekl „kažte“, řekl také: „Jděte“, a to, co Kristus spojil, ať člověk nerozlučuje. – James Gilmour adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Celá moje touha...

„Celá moje touha byla obrácení pohanů … Prohlašuji, že teď umírám, ale ani za celý svět bych celý svůj život nestrávil jinak .“ – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Dnes ráno v devět...

„Dnes ráno asi v devět jsem se stáhl do lesa k modlitbě. Byl jsem v takové úzkosti, že když jsem vstal z kolen, cítil jsem se extrémně slabý a přemožený … Nezajímalo mě, jak nebo kde žiji, nebo jakými útrapami jsem prošel, zajímalo mne jen abych mohl získat duše províce

Samozvaný misionář a oči pro pláč

Určitě jste se možná už setkali s lidmi, kteří tvrdí, že mají “dar evangelizace”. Jenže podle toho jak se chovají ho rozhodně nemají. Takových potulných samozvaných misionářů a evangelizátorů, kteří nikam nepatří a nikomu se nezodpovídají, “jen Kristu samotnému”, těch není pomálu. Za poslední rok jsme jich v církvi mělivíce

Americká Samoa Pacifik Zeměpis Rozloha: 199 km2 Souostroví v polynéském Pacifiku. Počet obyvatel: 68505 Hlavní město: Pago Pago Národy: 10 (10% nedotčeno evangeliem) Úřední jazyk: samojština, angličtina Jazyky: 6 Náboženství Výzvy k modlitbě Pozoruhodný růst mezi kulty (zejména mormony) odkrývá příliš dlouho zakořeněný nominalismus v hlavních církvích. Modlete se zavíce

www.ceskemisie.cz čeští misionáři misie dnes

Možná jste někdy četli knížku o misionářích z 15.století a prožívali s nimi dobrodružství víry. My vám však chceme ukázat, že i české misie jsou aktuální dění dnešní doby. Ti misionáři jsou mezi námi, můžete si na ně sáhnout, můžete je potkat a slyšet jejich příběh. Jsou jako ty avíce

Afganistan

Afghánistán Afghánská islámská republika (د افغانستان اسلامي جمهوریت) Asie Rozloha: 652 225 km2 Suchá hornatá, ale přesto velmi úrodnýmá údolí. O tuto strategickou zemi byla bojováno po dobu téměř tři tisíce let různými říšemi. Počet obyvatel: 29 117 489, Roční růst: 3,51% Hlavní město: Kábul Zalidněnost: 7,6mil (93% nedotčeno) Mixvíce

Tady jsem, pošli mě...

„Tady jsem, pošli mě; pošli mě na konec země; pošli mě na drsné, divoké pohany pouště; pošli mě ze všeho, čemu se říká útěcha na zemi; pošli mě dokonce i k samotné smrti, pokud to bude k Tvé službě a k šíření Tvého království. “ – David Brainerd adminAdministrace webuvíce

Když už se všude hodně mluví o misiích a misionářích, chtělo by to tedy vysvětlit pojem toho co (kdo), misionář vlastně je. Standartní (a správné) pojetí misonáře je někdo, kdo přináší dobrou zvěst evangelia těm, co ještě neslyšeli. Misionář není ten, co v přvní řadě přináší oblečení chudým, kozy avíce

Komiksová bible evangelizace mládeže

V této sérii metod evangelizace si ukážeme některé možnosti jak evangelizovat. Seznam nebude vyčerpávající a ne všechny metody vám určitě přijdou k chuti, ale jedná se o rozšíření obzoru, o studnici nápadů. Budeme se tu snažit “znovu vykopat Jákobovi studny”, které se nepřítel snažil zaházet pískem času. Najděte si ty,více

www.ceskemisie.cz finance cestovani misije kolik stoji

Určitě vás zajímá otázka misií a peněz a to je vpořádku. Finance jsou velmi důležitou stránkou misií hlavně z hlediska správného správcovství. Každý budeme jednou před Bohem skládat účty. Než rozebereme finanční stránku (třeba zahraničních) misií, povzbudíme vás. Jeďte sami na misijní výlet. Naplánujte to s církví (ne sami, protoževíce

co jsou misie www.ceskemisie.cz

Co jsou to misie? A co takový misonář vlastně dělá? A co by dělat rozhodně neměl? Nedáme Vám zde výčet všech dobrých a špatných aktivit, ale ukážeme si na pár příkladech srdce misií. Takzvané “velké pověření” z Matouše 28 nás učí hodně. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dánavíce

Alžírsko

Alžírsko Alžírská lidově demokratická republika Afrika Rozloha: 2 381 741 km2 Zemědělství je možné na pobřeží Středozemního moře, v pohoří Atlas a na oázách; 80% je poušť. Počet obyvatel: 35 422 589 Hlavní město: Alžír Národy: 41 (85% nedotčeno) Úřední jazyk: arabština a berberština. Francouzština a angličtina jsou široce používányvíce

evangelizacni naramky gospel bracelets www.ceskemisie.cz Christian Farmers

Přemýšlíte jak evangelizovat? Máme pro vás další velmi efektivní tip. Náramky. Anooo, slyšíte dobře. Náramky. Prostě si sednete ke skupině náctiletých a rozdáte jim náramky. Hodně se to “nosí”, je to “cool” a mladí to chtějí. Tyhle náramky vypadají skvěle a hlavně, přinášejí evangelium. Pak se jich zeptáte, jestli sivíce

Albánie

Albánie Albánská republika Evropa Rozloha: 28 748 km2 Hornatý balkánský stát na pobřeží Jaderského moře. Počet obyvatel: 3 169 087 Hlavní město: Tirana Úřední jazyk: albánština + 7 dalších jazyků Náboženství: Díky Bohu za Jeho práci v této zemi, která byla po celá léta rozhodně uzavřena pro evangelium. Mnoho kreditůvíce

Historie českých misií timeline časová přímka protestantských misií www.ceskemisie.cz

Sticky

Co Čech to muzikant, nebo lépe řečeno, to misionář. Zde pro vás uvádíme historii Českých misií a počátků křesťanství v Čechách na časové ose. ČASOVÁ OSA Odkaz na všechny články z časové osy můžete nalézt ZDE. adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nikdy nelituj misionáře, ale záviď jim...

“Nikdy nelituj misionáře; záviď jim. Jsou tam, kde je skutečná akce – kde se sbíhají život a smrt, hřích a milost, nebe a peklo. “ – Robert C. Shannon adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Mír, smíření a misie

„Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.“ – Jan Hus adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - Kristián David misionář, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

1692 Narození Kristián David 1692-1751, narozen v Ženklavě (okres Nový Jičín) byl (nejen) Český misionář v Grónsku. Často se stává, že mnozí o něm ani neví, ačkoliv jeho význam pro světové misie, ale převážně pro Čechy, je neskutečně významný. Staletí před všemi Slovo misionář je mnohokráte, a právem, spojováno svíce