mapa světa mapa světových náboženství

Mapa světa – Náboženství

No, ty ses nám ale pěkně vybarvil, můžeme říct v Češtině, když mluvíme o někom, kdo ukázal svojí pravou tvář. Podobně barevně však můžeme pohlédnou i na mapu světa, kde každé jednotlivé náboženství je představeno nějakou barvou. Je to takový jednoduchý přehled o tom, kde křesťantsví je a kde není.

Nemělo by nás to však uchlácholit k falešným doměnkám, že křesťanské země jsou opravdu křesťanské, protože katolické Polsko a Rakousko, katolická Itálie, či Pravoslavná Rus, Srbsko a Bulharsko potřebují slyšet evagelium stejně tak, jako např. Islámské země. Státní katolické a ortodoxní náboženství je totiž falešně označováno jako křesťanské ačkoliv se v nich učí víceméně spása skrze náležitost k církvi, než náležitost ke Kristu (spasení milostí skrze uvěření v Jeho prolitou krev za naše hříchy).

Ernest Hemigway by řekl: “Neptej se, komu zvoní hrana, zvoní totiž tobě”, a podobně, ale z božího pohledu můžeme říct i my:

“Neptej se kdo půjde, Bůh volá právě tebe”.

Modlitba je začátek všeho, ten boží hlas v našem srdci, který nás stravuje a Jeho láska, které jsme plní učiní to, že nakonec jdeme.

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Římanům 5:5)

Mapa náboženství světa bude po rozkliku aktivní:

Sdílejte