Následuj Krista

“Bůh nehledá lidi s velkou vírou, ale jednotlivce připravené Ho následovat.” – Hudson Taylor

Sdílejte