TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Tento Biblický princip moc křesťanů rádo nemá, a přesto je nanejvýš důležitý. Mluvíme o podřízení se.

Tento Biblický princip moc křesťanů rádo nemá, a přesto je nanejvýš důležitý. Mluvíme o podřízení se. Období rebelie Byla doba,

ceskemisie.cz - plácnutí do vody, nesuďte misie, jak soudit ovoce misií, růst církve

Jen “plácnutí do vody?” A jak to jde? Církev, roste?

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme

věrný služebník, talent, charisma, věrnost, zrada, Jidáš, církev, misie, misijní činnost

Ne jen talent a charisma, ale především věrnost.

Běžet k Bohu! Musíte běžet k Bohu, ale o tom, až trochu

ČESKÉ MISIE AKTUÁLNĚ

Metody evangelizace – knižní stůl s Biblemi (booktable)

Máte strach evangelizovat? Tak jak je to s váma? Bojíte se evangelizovat? Nebojte se, “věrný je Ten, který Vás povolal a On to také učiní” (1.Thessalonickým 5:24). A jinde se praví: “Následujte mne, a učiním z Vás rybáře lidí”. Tedy nebojte se, následujte Ho, a On z vás rybáře už

HISTORIE ČESKÝCH MISIÍ

Kdo je misionář?

Když už se všude hodně mluví o misiích a misionářích,

Historie českých misií timeline časová přímka protestantských misií www.ceskemisie.cz

Historie českých misií na časové ose

Co Čech to muzikant, nebo lépe řečeno, to misionář. Zde

ceskemisie.cz - Kristián David misionář, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Historičtí čeští misionáři od roku 1717 – Kristián David (1692-1751)

1692 Narození Kristián David 1692-1751, narozen v Ženklavě (okres Nový

MISIJNÍ CITÁTY

Misie jen vírou

Živá víra je jediným východiskem z oklamání. Přestaňte žít vírou a budete oklamáni. Bez víry nebudete rozumět (misiím), protože vírou rozumíme (misiím) – Pastor Tomáš

ceskemisie.cz - Jak čelit těžkostem na misijním poli, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Jak čelit těžkostem.

Čelte těžkosti modlitbou a chválou – Moravští bratří Face hardship

Misionář nebo král

Misionář nebo král

“Pokud vás Bůh volá být misionářem, nesnižte se k tomu,

Nejen to možné, ale i to nemožné, to jsou misie.

Nemožné

“Kristus nechce ochutnávače možného, ale ty co se chytnou nemožného.”
MISIE FAKTICKY – Statistiky, data, fakta, grafy

Světová náboženství

Nedávno jsme zveřejnili informace o rostoucí světové poulaci, které můžete sledovat online zde. Populace ve světě roste, ale otázkou je, zda li roste i počet

ceskemisie.cz - nejvíce ateistické a nejvíce křesťanské země na světě, české misie, čeští misionáři

Jak jsou země náboženské? Zjistit to můžete zde.

Vyberte zemi níže a podívejte se na hodnocení a údaje

ceskemisie.cz - světová populace online, počet lidí na planetě zemi dnes, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Světová populace ONLINE

Světová populace roste. Kolik z nich slyšelo evangelium? Máme jeden

MISIE TAKTICKY – Taktika misií, metody evangelizace, jak svědčit

Jen “plácnutí do vody?” A jak to jde? Církev, roste?

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme ti za evangelizaci a za duše, se kterými jsme hovořili. Použij to pro

Metody evangelizace – kouzelník

Určitě si to pamatujete. Sešla se rodina a váš táta

Naplnění vekého pověření z Čech

Naplňování Velkého pověření nést evangelium až na sám konec světa evangelizací v Čechách

Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry

MISIE PRAKTICKY – Víza, peníze, pojištění, tým

Zakládání církví

Někde jsem slyšel, že zakládání církví je jen pro misionáře. Ale přitom misie a zakládání církví je právě dílo církve. A ty, můj synu, buď

ceskemisie.cz - kolik stojí dlouhodobé misie, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

A kolik to stojí? Dlouhodobé misie.

Bude vás to stát všechno, to je ta odpověď. Protože

misijní tým, co to je a jak ho mít, dokonalý tým

Misijní tým

Co člověk to názor. Proto je vždy nutné se opírat

Reklama:


Kalendář misijních akcí

2021-03-09 SANDŽAK NOVI PAZAR – JIŽNÍ SRBSKO

Ačkoliv restrikce vlád se snaží porůznu omezit vše, Slovo boží spoutat

KIDSZONE - BĚLEHRAD, SRBSKO

2020-08-11 KIDSZONE – BĚLEHRAD, SRBSKO

Připojte se a pošlete své děti na týdenní sportovní anglický dětský

NOVOROČNÍ KAFE – BĚLEHRAD, SRBSKO

2021-01-01 NOVOROČNÍ KAFE – BĚLEHRAD, SRBSKO

Hned na Nový rok se sejdeme v odpoledních hodinách na slovo

Silvestr nový rok Bělehrad Srbsko v církvi www.ceskemisije.cz

2020-12-31 CÍRKEVNÍ NOVÝ ROK – BĚLEHRAD, SRBSKO

Stejně jako každý rok budeme slavit společně silvestra v církevním kruhu.

Díkůvzdání www.ceskemisije.cz

2020-11-26 DÍKŮVZDÁNÍ – BĚLEHRAD, SRBSKO

Bělehradská církev (Crkvamilosti.com) plánuje církevní věčeři na den Díkůvzdání v prostorách

SIROTČINEC - BĚLEHRAD, SRBSKO

2020-10-24 SIROTČINEC – BĚLEHRAD, SRBSKO

Napište nám pokud se chcete zůčastnit, nebo nás podpořit při návštěvě