TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Palestinský útok na Izrael, historie Izraele, území a druhý příchod Krista

Palestinský útok na Izrael, historie Izraele, území a druhý příchod Krista Kdy přišel Izrael do “Palestiny”? Ohledně Izaelsko-palestinského konfliktu by

ceskemisie.cz - podřídit se, podřízení se, rebelie, poslušnst

Tento Biblický princip moc křesťanů rádo nemá, a přesto je nanejvýš důležitý. Mluvíme o podřízení se.

Tento Biblický princip moc křesťanů rádo nemá, a přesto je nanejvýš důležitý.

ceskemisie.cz - plácnutí do vody, nesuďte misie, jak soudit ovoce misií, růst církve

Jen “plácnutí do vody?” A jak to jde? Církev, roste?

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme

ČESKÉ MISIE AKTUÁLNĚ

Metody evangelizace – knižní stůl s Biblemi (booktable)

Máte strach evangelizovat? Tak jak je to s váma? Bojíte se evangelizovat? Nebojte se, “věrný je Ten, který Vás povolal a On to také učiní” (1.Thessalonickým 5:24). A jinde se praví: “Následujte mne, a učiním z Vás rybáře lidí”. Tedy nebojte se, následujte Ho, a On z vás rybáře už

HISTORIE ČESKÝCH MISIÍ

Kdo je misionář?

Když už se všude hodně mluví o misiích a misionářích,

Historie českých misií timeline časová přímka protestantských misií www.ceskemisie.cz

Historie českých misií na časové ose

Co Čech to muzikant, nebo lépe řečeno, to misionář. Zde

ceskemisie.cz - Kristián David misionář, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Historičtí čeští misionáři od roku 1717 – Kristián David (1692-1751)

1692 Narození Kristián David 1692-1751, narozen v Ženklavě (okres Nový

MISIJNÍ CITÁTY

Misie jen vírou

Živá víra je jediným východiskem z oklamání. Přestaňte žít vírou a budete oklamáni. Bez víry nebudete rozumět (misiím), protože vírou rozumíme (misiím) – Pastor Tomáš

ceskemisie.cz - Jak čelit těžkostem na misijním poli, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Jak čelit těžkostem.

Čelte těžkosti modlitbou a chválou – Moravští bratří Face hardship

Misionář nebo král

Misionář nebo král

“Pokud vás Bůh volá být misionářem, nesnižte se k tomu,

Nejen to možné, ale i to nemožné, to jsou misie.

Nemožné

“Kristus nechce ochutnávače možného, ale ty co se chytnou nemožného.”
MISIE FAKTICKY – Statistiky, data, fakta, grafy

Světová náboženství

Nedávno jsme zveřejnili informace o rostoucí světové poulaci, které můžete sledovat online zde. Populace ve světě roste, ale otázkou je, zda li roste i počet

ceskemisie.cz - nejvíce ateistické a nejvíce křesťanské země na světě, české misie, čeští misionáři

Jak jsou země náboženské? Zjistit to můžete zde.

Vyberte zemi níže a podívejte se na hodnocení a údaje

ceskemisie.cz - světová populace online, počet lidí na planetě zemi dnes, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Světová populace ONLINE

Světová populace roste. Kolik z nich slyšelo evangelium? Máme jeden

MISIE TAKTICKY – Taktika misií, metody evangelizace, jak svědčit

Jen “plácnutí do vody?” A jak to jde? Církev, roste?

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme ti za evangelizaci a za duše, se kterými jsme hovořili. Použij to pro

Metody evangelizace – kouzelník

Určitě si to pamatujete. Sešla se rodina a váš táta

Naplnění vekého pověření z Čech

Naplňování Velkého pověření nést evangelium až na sám konec světa evangelizací v Čechách

Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry

MISIE PRAKTICKY – Víza, peníze, pojištění, tým

Zakládání církví

Někde jsem slyšel, že zakládání církví je jen pro misionáře. Ale přitom misie a zakládání církví je právě dílo církve. A ty, můj synu, buď

ceskemisie.cz - kolik stojí dlouhodobé misie, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

A kolik to stojí? Dlouhodobé misie.

Bude vás to stát všechno, to je ta odpověď. Protože

misijní tým, co to je a jak ho mít, dokonalý tým

Misijní tým

Co člověk to názor. Proto je vždy nutné se opírat

Reklama:


Kalendář misijních akcí

2021-03-09 SANDŽAK NOVI PAZAR – JIŽNÍ SRBSKO

Ačkoliv restrikce vlád se snaží porůznu omezit vše, Slovo boží spoutat

KIDSZONE - BĚLEHRAD, SRBSKO

2020-08-11 KIDSZONE – BĚLEHRAD, SRBSKO

Připojte se a pošlete své děti na týdenní sportovní anglický dětský

NOVOROČNÍ KAFE – BĚLEHRAD, SRBSKO

2021-01-01 NOVOROČNÍ KAFE – BĚLEHRAD, SRBSKO

Hned na Nový rok se sejdeme v odpoledních hodinách na slovo

Silvestr nový rok Bělehrad Srbsko v církvi www.ceskemisije.cz

2020-12-31 CÍRKEVNÍ NOVÝ ROK – BĚLEHRAD, SRBSKO

Stejně jako každý rok budeme slavit společně silvestra v církevním kruhu.

Díkůvzdání www.ceskemisije.cz

2020-11-26 DÍKŮVZDÁNÍ – BĚLEHRAD, SRBSKO

Bělehradská církev (Crkvamilosti.com) plánuje církevní věčeři na den Díkůvzdání v prostorách

SIROTČINEC - BĚLEHRAD, SRBSKO

2020-10-24 SIROTČINEC – BĚLEHRAD, SRBSKO

Napište nám pokud se chcete zůčastnit, nebo nás podpořit při návštěvě