ceskemisie.cz - Palestinsko Izraelský konflikt

Palestinský útok na Izrael, historie Izraele, území a druhý příchod Krista Kdy přišel Izrael do “Palestiny”? Ohledně Izaelsko-palestinského konfliktu by bylo jednoduché říci, že Izrael má podle Bible na uzemí nárok. Není pravda, že se objevil tam kde je, až po druhé světové válce v roce 1948. Historie mluví vevíce

ceskemisie.cz - podřídit se, podřízení se, rebelie, poslušnst

Tento Biblický princip moc křesťanů rádo nemá, a přesto je nanejvýš důležitý. Mluvíme o podřízení se. Období rebelie Byla doba, kdy “Husákovy děti” rebelovali proti všemu. Byl “komunismus” a každé opovrhování autoritou bylo považováno za projev boje proti preletariátu. Poslouchat zakázanou muziku, nebo číst cenzrovanou literaturu v nás vytvářel pocitvíce

ceskemisie.cz - plácnutí do vody, nesuďte misie, jak soudit ovoce misií, růst církve

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme ti za evangelizaci a za duše, se kterými jsme hovořili. Použij to pro svou slávu. Modlíme se ve jménu Ježíše. Amen. Správce, a co se od něj požaduje? V čtvrté kapitole Prvního listu Korintským se nachází důležitý verš.více

démoni na mijním poli a setkání s démony

Setkání s démony Jak si to obvykle představujeme Někteří si myslí, dokonce i někteří křesťané, že démoni neexistují. Podobně jako kdysi Saducejové popírali existenci andělů, zázraků a vzkříšení, a stejně jako dnešní liberálové. A pak je tu druhá strana, která vidí “čerta na každém kroku, a za každým rohem”. Každávíce

Vedení církví, vedoucí, church leadership, vůdce, misie

To už tu bylo Takové to vedení, které si možná mnozí i přejí, které je povede k lepším zítřkům, to už tady bylo. Takový přirozený duch, který vede k bohatsví a prosperitě a je zaměřen na osobní požehnání se některým lidem může i líbit. Proto jsou tak populární církve “prosperityvíce

služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě. Vždy jsem si myslel, že odmítání Trojice je výhradou Jehovistických a Mormonských sekt a kultů. Dnes se setkávám s tím, že mnohé Adventistické církve oficiálně Trojici popírají a hlásají, že Kristus má počátek, stejně takvíce

Jak správně vést a motivovat druhé, služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě. Dnešní setkání se jmenuje “Mužské setkání” a to nejen pro to, že je zaměřeno na setkání mužů, jakožto vůdců a budoucích a potencionálních vedoucích, ale hlavně proto, že zde máme setkání s Kristem. Chlapi svíce