Misie, nebo filosofie

“Odsuzuji chování bratří, kteří víc filozofují, než se věnují evangelizační práci.” – Hrabě Zinzendorf

Sdílejte