Misie jako privilegium.

“Pokud je povolání pozemského krále považováno za čest, jak může být povolání od nebeského Krále považováno za oběť?” – David Livingstone

Sdílejte