Misie podle víry

“Pokud v našich dobrodružstvích s Bohem není prvek rizika, pak není třeba víry.” – Hudson Taylor

Sdílejte