ceskemisie.cz - Evangelizace muslimů v Sarajevu během největšího Islámského svátku Ramadánu

Evangelizace Evangelizace muslimů v Sarajevu během největšího Islámského svátku Ramadánu. Myslíte si, že takové misie v Bosně jsou nebezpečné, nebo i nemožné? Nejsou a pro Boha není nic nemožné. V tomto článku popisujeme, jak naše evangelizace proběhla a pokud chcete, můžete se z ní poučit. Je to takový malý návod,více

ceskemisie.cz - plácnutí do vody, nesuďte misie, jak soudit ovoce misií, růst církve

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme ti za evangelizaci a za duše, se kterými jsme hovořili. Použij to pro svou slávu. Modlíme se ve jménu Ježíše. Amen. Správce, a co se od něj požaduje? V čtvrté kapitole Prvního listu Korintským se nachází důležitý verš.více

Určitě si to pamatujete. Sešla se rodina a váš táta a nebo nějaký strýček začal vytahovat kouzla z karet. Pokud byl opravdu dobrý, mohl vykouzlit i stovku, nebo králíka z klobouku. “Hmm, trapné, že?” řeknete si. Jenže ne tak úplně. Asi nikdo z nich není žádný David Copperfield, ale účelvíce

Naplnění vekého pověření z Čech

Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří.“ (Skutky 15:36) “Navštivme bratry ve všech městech, kde jsme kázali”, říká Pavel. Pavlovým zvykem bylo navštěvovat města. Jednak z toho důvodu, že zde byli synagógy,více

Seder, svátemk Minutí, svátek nekvašených chlebů, pascha, passover, velikonoce

Velikonoce přicházejí každý rok a to je příležitost k Sederové večeři a k možnosti prožít autentické chvíle “společně s Ježíšem” přesně tak jak to tenkrát bylo večer před jeho ukřižováním. Je to veliká oslava předně pro Židy, ale došla naplnění pro Křesťany. Můžete tak zorganizovat společnou večeři se sdílením Božíhovíce

Apologetika, obrana víry, evangelizace

Apologetika Apologetika křesťanské víry patří mezi velmi zajímavou a populární větev evangelizace. Slovo “apologetika” pochází z řečtiny a znamená APO-LOGETIKA, APO = z, od, pryč a LOGOS = slovo, tedy doslova dát někomu od-pověď, či vý-mluvu, či se řádně k věci vy-slovit, tedy obhajobu. Apologetika se pak nejčastěji překládá jakovíce

ceskemisie.cz - metody evangelizace, jak být spasen, poselství spásy, co říkáme, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Když už mluvíme o metodách evangelizace, asi bychom si měli říct, co to vůbec je. Možná, že tento článek měl být v této kategorii úplně vůbec první. Nestalo se tak, a tak jej přidáváme alespoň nyní. Tedy, určitě víme to, že způsob, jak evangelium spásy prezentujeme je důležitý. Naší motivacívíce

ceskemisie.cz - Sv.Sáva Bělehrad pálení badnjaku, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

V Srbsku se slaví pravoslavné ortodoxní vánoce vždy o dva týdny později než v Čechách podle starého juliánského kalendáře a tak večer 24.prosince vychází na 6.ledna. Na tento den je mezi Srby rozšířen, do dávnověku sahající pohanský rituál, a to pálení dubových větví. Nejedná se bohužel o pálení posvátných dubůvíce

Kouzelné Vánoce bez čarování - metody evangelizace, misie

Dárky rádi dáváme, ale i rádi dostáváme. Tak proč nevyužít “dárkování” k šíření evangelia? Každé narozeniny, svátek, Velikonoce, Vánoce nebo další jiné příležitosti jako svatba i narození potomka, graduace ve škole, nebo i při návštěvě nemocných, či jinou příležitost lze vykoupit s ohledem na věčnost. Tak třeba, existuje spousta dobrýchvíce

Modlitba jako cesta uctívání

Určitě nebudete překvapeni, když jako metodu evangelizace zmíníme modlitbu. Protože bez modlitby, bez Něj, nezmůžeme nic. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15:5) Pokud tedy chceme nést ovoce, musíme sevíce

Evangelizace a misie divadlem na ulici

Většinou si lidé představí divalo na “prknech slávy”. Prkna, která znamenají svět. Pro nás však, svět nejsou prkna, ale prach cest, kam nikdo nechodí. Nedávno jsme navštívili vesnici blízko Srbsko-Bosenských hranic, kde občas děláme Biblická studia pro dvě rodiny, ale součástí našeho misijního výletu nebylo jen “vylévat” Boží Slovo, alevíce

Když už se všude hodně mluví o misiích a misionářích, chtělo by to tedy vysvětlit pojem toho co (kdo), misionář vlastně je. Standartní (a správné) pojetí misonáře je někdo, kdo přináší dobrou zvěst evangelia těm, co ještě neslyšeli. Misionář není ten, co v přvní řadě přináší oblečení chudým, kozy avíce

Komiksová bible evangelizace mládeže

V této sérii metod evangelizace si ukážeme některé možnosti jak evangelizovat. Seznam nebude vyčerpávající a ne všechny metody vám určitě přijdou k chuti, ale jedná se o rozšíření obzoru, o studnici nápadů. Budeme se tu snažit “znovu vykopat Jákobovi studny”, které se nepřítel snažil zaházet pískem času. Najděte si ty,více

co jsou misie www.ceskemisie.cz

Co jsou to misie? A co takový misonář vlastně dělá? A co by dělat rozhodně neměl? Nedáme Vám zde výčet všech dobrých a špatných aktivit, ale ukážeme si na pár příkladech srdce misií. Takzvané “velké pověření” z Matouše 28 nás učí hodně. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dánavíce

evangelizacni naramky gospel bracelets www.ceskemisie.cz Christian Farmers

Přemýšlíte jak evangelizovat? Máme pro vás další velmi efektivní tip. Náramky. Anooo, slyšíte dobře. Náramky. Prostě si sednete ke skupině náctiletých a rozdáte jim náramky. Hodně se to “nosí”, je to “cool” a mladí to chtějí. Tyhle náramky vypadají skvěle a hlavně, přinášejí evangelium. Pak se jich zeptáte, jestli sivíce