Kdybych měl tisíc životů...

Krátce před vyplutím do Afriky psal svým rodičům z Londýna: „Ach, kdybych měl tisíc životů a tisíc těl! Všichni by se neměli věnovat žádnému jinému zaměstnání než kázání Krista … nečinil jsem pokání, že jsem se stal misionářem, a kdybych zemřel na pochodu a nikdy nevstoupil na bitevní pole, všechno by bylo v pořádku. “ – Robert Moffat

Sdílejte