ceskemisie.cz - Palestinsko Izraelský konflikt

Palestinský útok na Izrael, historie Izraele, území a druhý příchod Krista Kdy přišel Izrael do “Palestiny”? Ohledně Izaelsko-palestinského konfliktu by bylo jednoduché říci, že Izrael má podle Bible na uzemí nárok. Není pravda, že se objevil tam kde je, až po druhé světové válce v roce 1948. Historie mluví vevíce

ceskemisie.cz - podřídit se, podřízení se, rebelie, poslušnst

Tento Biblický princip moc křesťanů rádo nemá, a přesto je nanejvýš důležitý. Mluvíme o podřízení se. Období rebelie Byla doba, kdy “Husákovy děti” rebelovali proti všemu. Byl “komunismus” a každé opovrhování autoritou bylo považováno za projev boje proti preletariátu. Poslouchat zakázanou muziku, nebo číst cenzrovanou literaturu v nás vytvářel pocitvíce

ceskemisie.cz - plácnutí do vody, nesuďte misie, jak soudit ovoce misií, růst církve

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme ti za evangelizaci a za duše, se kterými jsme hovořili. Použij to pro svou slávu. Modlíme se ve jménu Ježíše. Amen. Správce, a co se od něj požaduje? V čtvrté kapitole Prvního listu Korintským se nachází důležitý verš.více

démoni na mijním poli a setkání s démony

Setkání s démony Jak si to obvykle představujeme Někteří si myslí, dokonce i někteří křesťané, že démoni neexistují. Podobně jako kdysi Saducejové popírali existenci andělů, zázraků a vzkříšení, a stejně jako dnešní liberálové. A pak je tu druhá strana, která vidí “čerta na každém kroku, a za každým rohem”. Každávíce

Vedení církví, vedoucí, church leadership, vůdce, misie

To už tu bylo Takové to vedení, které si možná mnozí i přejí, které je povede k lepším zítřkům, to už tady bylo. Takový přirozený duch, který vede k bohatsví a prosperitě a je zaměřen na osobní požehnání se některým lidem může i líbit. Proto jsou tak populární církve “prosperityvíce

Misie vírou, nikoli bez víry

Pokud přemýšlíme o misiích, často přemýšlíme o tom, co můžeme zvládnout, a to je špatně. Misie jsou boží povolání právě k tomu, co sami zvládnout nemůžeme. A právě tento druhý způsob chápání misií je ten správný. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i navíce

ceskemisie.cz - Etnos evangelizace národů, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

A kde vůbec vzít peníze na misii? Mnozí mohou slyšet Boží povolání na svůj život, kdy je Bůh zve nejen k šíření evangelia, k tomu jsme mimochodem Bohem pozváni všichni, pokud to někdo neví, ale k životu na misijním poli. K misionářskému životu na plný úvazek. Finance pak mohou býtvíce

služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě. Vždy jsem si myslel, že odmítání Trojice je výhradou Jehovistických a Mormonských sekt a kultů. Dnes se setkávám s tím, že mnohé Adventistické církve oficiálně Trojici popírají a hlásají, že Kristus má počátek, stejně takvíce

Jak správně vést a motivovat druhé, služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě. Dnešní setkání se jmenuje “Mužské setkání” a to nejen pro to, že je zaměřeno na setkání mužů, jakožto vůdců a budoucích a potencionálních vedoucích, ale hlavně proto, že zde máme setkání s Kristem. Chlapi svíce

Samozvaný misionář a oči pro pláč

Určitě jste se možná už setkali s lidmi, kteří tvrdí, že mají “dar evangelizace”. Jenže podle toho jak se chovají ho rozhodně nemají. Takových potulných samozvaných misionářů a evangelizátorů, kteří nikam nepatří a nikomu se nezodpovídají, “jen Kristu samotnému”, těch není pomálu. Za poslední rok jsme jich v církvi mělivíce

Jee, ty jseš taky křesťan? Pojď k nám.

Ano, takhle naneštěstí a ke smutku Krista samotného, si mnozí představují misie. Jee, ty jseš taky křesťan? Pojď k nám. A co se tím stalo? Přetáhli jste jiného křesťana z církve do církve. Vám jeden v církvi přibyl a cítíte se dobře. Lidé vás chválí a někteří říkají, že mátevíce

Pokud si myslíte, že vám něco chybí, je možné, že vám chybí misie.

Ahoj křesťané, vypadá to, že jsme v době značných omezení kvůli Koroně, že ano? A ano, a přestože tato doba může být docela náročná, naše Bible mluví i v této době. Slovo Boží je pravdivé a platilo to i v tak těžkých dobách, jako během II.Světové války, během egyptského zajetívíce

Pokud si myslíte, že vám něco chybí, je možné, že vám chybí misie.

Deprese, nedostatek radosti, ztráta vize, nejasný záměr života a jeho směru mohou být jedním z těch chybějících faktorů v křesťanském životě. Tato upozornění jsou pro nás znamením, že něco nemusí být v pořádku. Biblická psychologie učí, že láska, radost a pokoj jsou ovocem Ducha svatého viz.Galatským 5:22. Ovoce Božího Duchavíce