Samozvaný misionář a oči pro pláč

Určitě jste se možná už setkali s lidmi, kteří tvrdí, že mají “dar evangelizace”. Jenže podle toho jak se chovají ho rozhodně nemají. Takových potulných samozvaných misionářů a evangelizátorů, kteří nikam nepatří a nikomu se nezodpovídají, “jen Kristu samotnému”, těch není pomálu. Za poslední rok jsme jich v církvi mělivíce

ceskemisie.cz - Etnos evangelizace národů, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

A kde vůbec vzít peníze na misii? Mnozí mohou slyšet Boží povolání na svůj život, kdy je Bůh zve nejen k šíření evangelia, k tomu jsme mimochodem Bohem pozváni všichni, pokud to někdo neví, ale k životu na misijním poli. K misionářskému životu na plný úvazek. Finance pak mohou býtvíce

Pokud si myslíte, že vám něco chybí, je možné, že vám chybí misie.

Deprese, nedostatek radosti, ztráta vize, nejasný záměr života a jeho směru mohou být jedním z těch chybějících faktorů v křesťanském životě. Tato upozornění jsou pro nás znamením, že něco nemusí být v pořádku. Biblická psychologie učí, že láska, radost a pokoj jsou ovocem Ducha svatého viz.Galatským 5:22. Ovoce Božího Duchavíce

Jak správně vést a motivovat druhé, služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě. Dnešní setkání se jmenuje “Mužské setkání” a to nejen pro to, že je zaměřeno na setkání mužů, jakožto vůdců a budoucích a potencionálních vedoucích, ale hlavně proto, že zde máme setkání s Kristem. Chlapi svíce

služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě. Vždy jsem si myslel, že odmítání Trojice je výhradou Jehovistických a Mormonských sekt a kultů. Dnes se setkávám s tím, že mnohé Adventistické církve oficiálně Trojici popírají a hlásají, že Kristus má počátek, stejně takvíce

Misie vírou, nikoli bez víry

Pokud přemýšlíme o misiích, často přemýšlíme o tom, co můžeme zvládnout, a to je špatně. Misie jsou boží povolání právě k tomu, co sami zvládnout nemůžeme. A právě tento druhý způsob chápání misií je ten správný. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i navíce