www.ceskemisie.cz čeští misionáři misie dnes

České misie aktuálně – Jákobův žebřík

Možná jste někdy četli knížku o misionářích z 15.století a prožívali s nimi dobrodružství víry. My vám však chceme ukázat, že i české misie jsou aktuální dění dnešní doby. Ti misionáři jsou mezi námi, můžete si na ně sáhnout, můžete je potkat a slyšet jejich příběh. Jsou jako ty a já, chodí vírou a v této rubrice budete moci sledovat jejich příběhy. To, co se stalo před rokem, před týdnem, nebo zrovna včera.

Bude to něco jako “Jákobův žebřík”, když viděl jak andělé vystupují a sestupují sem a tam.

Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. (Genesis 28:12)

A nastal opět den, kdy synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan, aby i on předstoupil před Hospodina. Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“ (Jób 3:1-2)

A tohle sestupování a vystupování, to chození křížem krážem je něco jako večerní zprávy, kdy poslové boží zvěstují co viděli (mluvíme o biblickém principu, zapomeňte na to, že jeden z nich byl satan, byla to práce andělů). Podobně i my, jako velvyslanci, jako poslové boží, budeme v této budeme informovat a přinášet zprávy o českých misionářích. Nahlédnete do jejich “kuchyně” a co takzvaně právě teď “mají na talíři” (míněno duchovně). Přečtete si něco z jejich deníku a budete sdílet jejich radosti i starosti. Uslyšíte o tom, jaké to je být misionářem dnes, právě teď.

Sdílejte