Jdu jako misionář...

„Jdu jako misionář, ale ne abych se řídil zdravým rozumem, ale abych poslouchal Kristův příkaz:‚ Jděte do celého světa a kažte. ‘ Ten, kdo řekl „kažte“, řekl také: „Jděte“, a to, co Kristus spojil, ať člověk nerozlučuje. – James Gilmour

Sdílejte