ceskemisie.cz - Jak čelit těžkostem na misijním poli, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Čelte těžkosti modlitbou a chválou – Moravští bratří

Face hardship by prayer and praise – The Moravian bretheren

Sdílejte