Neodmítej misie, neodmítej požehnání

Neodmítej misie, neodmítej požehnání

“Nikdy nelituj misionáře; záviď jim…”, to řekl Robert C.Shannon, spisovatel a zastánce expozičního kázání. A něco na tom je.

Nikdy nelituj misionáře; záviď jim. Jsou tam, kde je skutečná akce – kde se sbíhají život a smrt, hřích a milost, nebe a peklo. “ – Robert C. Shannon

Nikdy bychom neměli mít představu o misionářích jako o chudácích, kteří nemají pořádnou práci, vlastní dům, stálý domov a stálé přátele. O lidech, co mají nejasnou budoucnost, žádnou kariéru a v budoucnu ani žádný důchod. Ačkoliv všechno tohle může být pravda, oni tohle všechno vyměnili za něco většího, lepšího, cenějšího. Odpověděli na volání Krista.

Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘, (1.Petrova 2:7)

Pamatujete, jak přišel anděl Gabriel k Marii se slovy požehnání. Marie neodmítla Boží povolání a řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Byla pak v době svého těhotenství na útěku a schovávala se u tety Alžběty, protože by ji lidé v Betlémě nepřijali. Josef, její snoubenec byl jejím stavem, což byl důsledek poslušnosti Bohu a ovoce Boha, zraněn, cítil se podveden a chtěl ji propustit. Mezi lidem se hovořilo, že ji znásilnil římský voják a tak si vymyslela pohádku s andělem. Za cizoložství ji dokonce hrozilo i ukamenování. Když se Ježíš narodil, Herodes jej chtěl zavraždit a Marie byla na útěku do Egypta. Později byl její syn pomlouván, nenáviděn, odsouzen a ukřižován. A to je to požehnání. Říkáte si teď, že to v tom nevidíte? A přesto tam je. Protože to je boží práce a požehnáním je to, být toho součástí.

Stejně tak ten “chudák” misionář je vlastně bohatý, protože je součástí božího díla. Odpověď na boží povolání nás činí bohatými a požehnanými.
I vy budete pomlouváni jako sektáři. Vaše jméno a církev bude vláčena v novinách, budou o vás psát na internetu, budou vás zastrašovat, někdy i vyhrožovat, a v některých zemích vás i pro šíření Krista uvězní, nebo i zabijí.

Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. (Lukáš 12:4)

Ta největší bolest pak bude, až proti vám půjdou křesťané, vaši bratři a sestry z ostatních křesťanských církví. Ano, i to se vám bude dít. A nedivte se, byli to přávě náboženští židé, kteří vydali Krista k ukřižování. Náboženští lidé, co nemají vlastní chůzi s Bohem, lidé, kteří by všechno chtěli dělat sami, ale nedělají nic. A snad proto jim vadí, když někdo jiný šíří křesťanskou víru a spasení v Kristu. A namísto, aby vám pomohli, budou vám ještě házet klacky pod nohy. Ale na to vše se připravte, protože to se bude dít, vy se však drže božích zaslíbení, neb…

Věrný je Bůh, který vás povolal… (1.Korintským 1:9)

Sdílejte