OCC Operation Christmas child, Samaritan Purse, Operacija Bozicno dete, shoeboxes gospel

Metody evangelizace – Shoeboxes (Operace Vánoční dítě)

Blíží se vánoce a máme zde opět prosinec, měsíc úžasných příležitostí ke sdílení evagelia. Tu kniha, tu přání, telefonát, povídání u kávy či u večeře. Návštěvy přátel (i nepřátel) a dárky. Hlavně dárky. Děti se na ně těší asi nejvíc, i když my dospělí také. Tak proč to nevyužít? Určitě mnozí z nás přiloží k dárku biblický verš, či rovnou Nový Zákon. Jsou přeci vánoce a o Ježíši se běžně mluví. A právě v této době je to tak jednoduché. Tak proč to nevyužít?

Je zde jedna metoda, kterou v celku úspěšně používáme i my tady v Srbsku, a která je vítána i mezi nevěřícími i mezi muslimy s nadšením. Řekli jsme, každý chce dárek, a podle motta 1+1+1, což znamená jedno dítě – jeden dárek – alespoň jednou za život, můžete dát dětem opravdu skutečný a hodnotný dárek společně s evangeliem.

OCC, nebo-li Operation Christmas Child, také známá jako shoeboxes, distribuuje na balkáně vánočně zabalené krabice od bot, které jsou naplněné dárky. Není to prvním rokem a tak tato “tradice” je zde velmi známá, a vítána. Přihlásíte se o určitý počet krabic a třeba tak jak to děláme my, odvezete je na nějaké místo, kde jsou lidé v potřebě jednak ve finančně-sociální, ale i duchovní. My zajeli autem do romské komunity, která je uvnitř města Bělehrad, nedaleko od naší církve, na místě, kde už jsme v minulosti provedli několik evangelizací. V tomto případě hned jak začneme krabice s dárky vyndávat z auta, udělá se okamžitě skupinka dospělých a dětí a hned volají další ať příjdou také.

Musíte se ujistit, že jim společně s krabicemi, předáte i dobrou zvěst. My jsme jim řekli o pravém významu Vánoc, o skutečném významu dávání dárků, a pak jsme jim, společně s letáčkem a Biblí, dárky rozdali.

Modlete se za tyto srbské romy, kteří mnohdy ani nemají občanský průkaz a nechodí do školy. Jiní jsou v systému, ale ani tak práci nenajdou. Život k nim není nejmilejší, ale Kristus na ně nezapomněl a my, společně s vaší pomocí, jim můžeme být prodlouženou rukou k pomoci, ústy k povzbuzení a naději v pravdě, očima Kristovýma, které neuhnou a nebudou přehlížet. Nohama, které půjdou, kam by člověk přirozeně nešel, ale kam ho Bůh vede se srdcem naplněným láskou k těm posledním, odmítnutým, nechtěným.

Kontakt na OCC Samaritan Purse naleznete zde:
https://www.samaritans-purse.org.uk/destinations/serbia/

Serbia

Sdílejte