misijní tým, co to je a jak ho mít, dokonalý tým

Co člověk to názor. Proto je vždy nutné se opírat o Písmo. Bible nám dává definici pro život, pro manželství, pro vedení církve, utváří nám třeba správný názor na homsexualitu či popisuje misie a misijní tým. Jak to tedy je? Potřebuji vůbec misijní tým? Nemohu jet sám? A co násvíce

www.ceskemisie.cz finance cestovani misije kolik stoji

Určitě vás zajímá otázka misií a peněz a to je vpořádku. Finance jsou velmi důležitou stránkou misií hlavně z hlediska správného správcovství. Každý budeme jednou před Bohem skládat účty. Než rozebereme finanční stránku (třeba zahraničních) misií, povzbudíme vás. Jeďte sami na misijní výlet. Naplánujte to s církví (ne sami, protoževíce

A kolik to stojí? Filosoficky (Teologicky) www.ceskemisie.cz

Kolik stojí misie? V tomhle článku nezískáte žádné konkrétní cifry, ale úvahu a teologickou odpověď. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.více