Afganistan

Afganistán

Afghánistán
Afghánská islámská republika (د افغانستان اسلامي جمهوریت)

Asie

Rozloha: 652 225 km2
Suchá hornatá, ale přesto velmi úrodnýmá údolí. O tuto strategickou zemi byla bojováno po dobu téměř tři tisíce let různými říšemi.
Počet obyvatel: 29 117 489, Roční růst: 3,51%
Hlavní město: Kábul
Zalidněnost: 7,6mil (93% nedotčeno) Mix všech národů.
Úřední jazyk: Pashtu (používá 50% populace), Dari (afghánská perština, používá 70%) + 41 dalších různých jazyků

Náboženství:

Náboženství počet %
Islám 29mil 99,85%
Křesťané 14 559 0,05%
Evangelikálové 8 442 0-0,2%

Afghánistán je jednou z nejméně zasažených zemí evangeliem na světě. Existuje 48 000 mešit, ale ani jedna církevní budova. Modlete se za 70 nezasažených národů této země, zejména za následující skupiny:

a) Paštunové. Tvoří více než 40% afghánské populace a jsou politicky dominantní. Paštun na obou stranách afghánsko-pákistánské hranice tvoří takzvanou největší muslimskou kmenovou společnost na světě – až 46 milionů lidí ve více než 30 hlavních dílčích kmenech. Křesťanů mezi nimi je stále málo, ačkoli městští vzdělaní Paštunové v exilu prokázali určitou odezvu. Modlete se, aby se zástupy mohly osvobodit od strachu, předsudků, pevností islámu a hrdosti na paštunwali (jejich kmenový kodex cti); existují důkazy o intenzivním duchovním boji o průlom mezi těmito lidmi.

b) Tádžikové na severovýchodě. Když mluví Dari (forma perštiny), úzce souvisí s Paštuny. Některé tádžické skupiny byly mezi posledními lidmi, kteří odolávali Talibanu, přesto zůstávají přes 99% muslimy. Modlete se za jejich duchovní svobodu.

c) Hazaras, šíitští muslimové mongolského původu. Protože byli skupinou šíitů, byli v průběhu let tvrdě pronásledováni a byli dokonce masakrováni sunnitským Talibanem. V posledních letech prokázali větší otevřenost evangeliu.

d) Uzbekové a Turkmeni na severu projevili povzbudivou odezvu jako uprchlíci v jiných zemích, ale stejně jako v jejich jmenných zemích je pouze malá část věřících.

e) Šest kmenů Aimaqů na západě, kočovného původu, a Baloch a Brahui na jihu. Je jen velmi málo věřících z těchto izolovaných skupin.

f) Devět Nuristanských kmenových skupin v horách severně a východně od Kábulu. Mluví pěti jazyky a 16 dialekty; mnoho z nich je vzájemně nesrozumitelných.

g) Pět skupin islámských muslimů Pamíra a Kyrgyzové žijících na dalekém severovýchodě Afghánistánu podél vysokého pohoří Pamír. Tyto skupiny lidí jsou izolovány v malých údolích, daleko od dobrých silnic. Ismaili muslimové mají tendenci být otevřenější dobrým zprávám a před několika lety se zrodila malá komunita věřících. Chvála Bohu za dobrou distribuci zvukových materiálů evangelia mezi Kyrgyzy.

h) Početné skupiny lidí Dardic poblíž nestálé pohraniční oblasti s Pákistánem. Největší z nich je pašai, čítající stovky tisíc lidí.

i) Kočovné skupiny lidí Gujar a Jugi / Kuchi / Ghorbat.

Sdílejte