Vedoucí církví, vedení církve, zakládání církví, church planting

Někde jsem slyšel, že zakládání církví je jen pro misionáře. Ale přitom misie a zakládání církví je právě dílo církve.

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše,
a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. (2.Tim 2:1-2)

Poimen-Didaskalos

Tento verš nám ukazuje slova apoštola Pavla svému “synu v Kristu”, mladému Timoteovi a v tomto dopise mu udílí rady, jak vést církev.
Jak vidíme, jedna z těch doporučení je, aby předal, to co sám přijal. A aby to předal takovým, kteří budou opět schopni předat evangelium dál, tedy budou schopni učit druhé. Církev není o tom, že v neděli kazatel povzbudí věřící brzkým příchodem Krista a jde se domů. Církev má plán jak a koho učit. Vždyť pastor sboru v řečtině znamená POIMEN-DIDASKALOS (= pastýř-učitel). Nejlépe samozřejmně je, když místní církev má vlastní vzdělávací centrum. Něco jako biblickou hodinu, nebo nejlépe rovnou biblickou školu. Protože i velké pověření mluví nejen o křtu, ale i o činění učedníků a to nejen ve vlastní církvi, ale mezi všemi národy.

Křtěte

Tedy křtěte v bazénku ve sboru a učte si svojí “biblickou hodinu”, ale jste součástí celého velkého pověření jít a kázat mezi všemi národy?
Je to právě církev, která ve své vizi spasit ztracené, motivována láskou, posílá (a podporuje) svoje misionáře. Misie nejsou dílem jednotlivce, ale celého sboru.

A co vy, už máte svého misionáře?

Možná ještě ne, ale stačí, že máte to srdce. Bůh stejně hledí na srdce, to lidé hledí na to vnější. Ale pokud máte to srdce pro misie, buďte, jakožto vedoucí církví příkladem a zorganizujte nějaký misijní výlet. Může to být na druhý konec republiky, nebo třeba i na druhý konec světa. Jste to vy a pár ochotných, kteří pojedou s vámi. A pak se sdílíte věci boží nejen s nevěřícími, které potkáte všude na svých cestách, ale i se svojí skupinkou.

Ráno před snídaní se společně modlíte a podělíte se o Slovo pro ten den, a stejně tak třeba i při obědě můžete zodpovídat na různé otázky z Bible. I Ježíš často vyučoval při jídle, jednou během nasycení pěti tisíců, jindy při poslední večeři, pak znovu po vzkříšení když rozlomil chléb, jindy pak na břehu moře, když učedníkům upekl rybu. Takhle budete činit učedníky nejen z těch, které máte v církvi, ale i z těch, kteří skrze vaší službu uvěří.

Episkopos

Pastor, vedoucí církve, hlavní stařešina či jak jej nazvete, není vyjímkou, aby na něj neplatilo velké pověření a církev (místní sbor), který mu byl svěřen jakbysmet. Ti, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou “jít”, se mohou modlit, mohou podpořit tuto vizi finančně nebo třeba tím, že domluví nějaké ubytování. Každý tak, jak mu je dáno. Jen nezakopejme svůj talent, dar od Boha.

Sdílejte