světová náboženství Ninive

Zrod a šíření světových náboženství

Jak rychle se šíří křesťanství? A jak rychle se šíří Islám? Existují určitá data, ale vždy je potřeba každá data správně vykládat.
Uvádíme zde video od Business Insider, kde se tvůrci videa o něco takového pokusili. Ač to může vypadat jakkoliv, nezapomeňme, že mapa ukazuje spíše šíření státních náboženství, než-li skutečné víry.

Např.dobytí Ameriky a katolická evangelizace v Jižní Americe má asi hodně daleko k šíření spásné víry, stejně tak rozšíření křesťanství za vlády Konstantina, kdy v r.313 vydal Edikt Milánský a došlo k hromadnému pokřesťanštění evropy. Judaismus v mapce začíná až narozením Abrahama někdy okolo roku 2000 před Kristem a ani nezobrazuje Izraelské zajetí v Egyptě odkud vyšlo 600.000 mužů, plus ženy a děti, tedy něco okolo 2mil lidí.

Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukótu, kolem šesti set tisíc pěších mužů kromě (žen a) dětí. (Exodus 12:37)

Ale ani mnohá další “pozitiva” v mapce šíření víry nejsou zachycena, například návštěva královny ze Sáby, která se setkala se Šalamounem a přinesla křesťanství v roce 1000 před Kristem zpět do Afriky, což bylo někde mezi Etiopií a Jemenem, tedy cíp východní Afriky, nebo případně jiho-západ Arabského poloostrova někde na uzemí dnešního Jemenu.

Ani zde není zobrazen fakt již existujícího Judaismu v Etiopii z době knihy skutků, kde je zmiňován Etiopský eunuch, možná právě vyslanec z království královny ze Sáby, což by odpovídalo faktu že přinesla Judaistickou víru zpět do své vlasti. Není ani zaznamenaná nevýznamná Jonášova evangelizace v Ninive (jenž bylo lokalizováno v dnešním Íráku v oblasti Mosulu) někdy v roce 780 před Kristem, kdy počet lidí ve městě byl až k půl miliónu, počítáme li dva rodiče na každé dítě, plus populaci starých ve městě (tedy 120.000 x 4 = 480.000 až 120.000 x 5 = 600.000 lidí).

A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“ (Jonáš 4:11)

Judaismus pak byl rozhodně znám i na dálném východě již před Kristem, neboť odkud se přišli poklonit nově narozenému králi “tři” králové (mágové).

Mojí modlitbou však není, abychom napravili všechna data, ale spíše aby se Bůh dotknul našich srdcí. Abychom spíš viděli ta místa a oblasti kde Kristus není znám. Abychom šli a zaseli do lidských srdcí spásonosnou víru v našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Sdílejte