ceskemisie.cz - Etnos evangelizace národů, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Proč církve nemají peníze na misie? Odpověď je…

A kde vůbec vzít peníze na misii?

Mnozí mohou slyšet Boží povolání na svůj život, kdy je Bůh zve nejen k šíření evangelia, k tomu jsme mimochodem Bohem pozváni všichni, pokud to někdo neví, ale k životu na misijním poli. K misionářskému životu na plný úvazek. Finance pak mohou být skutečný problém a tak nejjednodušší cestou je se přidat k nějaké para-církevní organizaci. Můžete třeba začít pracovat pro Gedeony, OM, Youth for Christ, YMCA nebo tak nějak podobně, a rozumějte mi, Bůh si Vás použije, ale dejte si velmi dobrý pozor, aby to byl skutečně plán boží. Protože jít a evangelizovat je boží záměr pro církev a ne pro para-církevní organizace. Bůh totiž primárně mluví k církvi, ke své nevěstě, kterou připravuje a vede v evagelizaci.

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. (7x v knize Zjevení 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22)

Bůh církvi

Církvi Bůh svěřil evangelizaci světa a je to právě vždy lokální vysílající církev, která stojí za svými misionáři. A možná by i mnohé církve někoho chtěli vyslat, ale ne vždy mají peníze. A proč církve nemají peníze na misie? Odpověď je, že lidé ne vždy platí desátky. Něco málo každý do kasičky hodí, to ano, ale to není pro Boha. To dělají jen kvůli sobě samým, aby si ukonejšili svoje špatné svědomí. Bohu totiž patří desátek. Vím, co teď mnozí začnou říkat. Že je to Mojžíšův zákon, a že máme dávat z milosti. Odověď je však ještě mnohem prostší. Již Abraham, nežid-pohan, který žil 430let před Mojžíšem (tedy před Zákonem) platil desetinu Malkísedekovi, veleknězi, který je archetypem Ježíše Krista.

…Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. (1.Mojžíšova 14:20)

V pravdě

Ono totiž mít “zapálené srdce” a nemít pravdu nestačí. Bůh miluje radostného dárce, který žije “jak Písmo káže”, podle pravdy. Pohané následují pocity a táhne je to k falešnému uctívání a němým modlám (1.Korintkým 12:2). Nám však stezku osvětluje Jeho Slovo (Žalm 119:105). Podobně jako v knize Římanům.

Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.
Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. (Římanům 10:2-3)

Desátek patří církvi

Desátek patří církvi a ta s ním pak nakládá. Jednotlivec nemá rozhodovat o tom, kam svůj desátek vloží. Tak, stovku dám církvi, Gedeonům pošlu dva tisíce, protože Gedeony mám velmi rád, a pak dám ještě po dvou stovkách na katolickou Charitu a na výstavbu kanalizace v Africe. Hodně lidí v dobré víře takto uvažuje a jedná, ale tohle je právě ukázka špatné víry, která je založena na pocitech a ne na skutečném vedení Boha a Jeho Slova. Dejte pro Boha desátek církvi, kam patří. Pokud v tomhle budeme věrní, pak možná naše lokální církev si bude moct dovolit vyslat misionáře. (Samozřejmě, nemluvím teď o tom, zda vaše místní církev řádně nakládá s financemi, ale věřme, že ano, protože svojí církev máme přeci rádi).

Ať se děje cokoliv, …láska věří. (1.Korintským 13:7)

Kdybychom poslouchali Písmo

Možná by pak naše církve i české misie byly efektivnější, kdybychom poslouchali Písmo. A samozřejmně, dejme i Gedeonům a druhým, ale ne na úkor církve. Protož dejme co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu (Matouš 22:21).

Sdílejte