Cítím povinnost...

„Cítím, že je mojí povinností jít, dokud je den …“ – Adoniram Judson

Sdílejte