Pro misie není problém nedostatek peněz, ale jejich přebytek.

Pro misie není problém nedostatek peněz, ale jejich přebytek.

Pro tento článek jsme použili název “Pro misie není problém nedostatek peněz, ale jejich přebytek.” A šlo by to říct i tak, že problémem není málo peněz, ale málo zapálená srdce. Pro misie není problém, že nám něco schází, ale že nám přebývá.

Církvi v Efezu Bůh praví, že jejich problém není nepatrná moc, a že dostačuje jejich víra v boží slovo. A je to On, který jim otevřel dveře, které nikdo nezavře. To jsou misie.

„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. (Zjevení 3:8)

Laodikejské církvi pak Pán praví, že právě jejich bohatství jim zaslepilo oči.

Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. (Zjevení 3:17)

Církve dnes sedí na majetcích a na bohatství a jsou slepé vůči ztraceným duším. To, co kdysi kritizoval Mistr.Jan Hus jako by bylo aktuální i dnes. Sám jsem viděl mnohé, kteří neměli, ale dali. Protože ač jsou oni i jejich dar nepatrní, mají velkou moc a otevírají dveře tam, kde byli zavřené. Často Bůh dělá misie skrze tyto nepatrné, kteří Bohu a Jeho slovu uvěřili. Mladý, bohatý vládce z Lukáše 18 je ukázkou toho, že bohatství může být tím problémem, který nám brání v následování Krista a ne chudoba.

On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. (Lukáš 18:23)

Běda vám zpupné a bohaté církve, které myslíte jen na sebe. Bůh nazývá takové církve jako mrtvé (Zjevení 3:1) a jinde, že odstraní jejich svícen, který mluví o svědectví a světle, které vydávají před světem (Zjevení 2:5). Nažalost, i dnes je mnoho těchto církví, které jsou mrtvé, bez svědectví, bez misií, protože mysleli jen na sebe. Život z nich vyprchal, svědectví bylo odňato. Ale na druhou stranu chvála Bohu za každou církev a každého jednotlivce, který hoří pro Boha. Vždyť Bůh sám je oheň zžírající, Yah – oheň Hospodinův.

Když učednící neměli prostředky k tomu, aby nasytili pět tisíc, nepřestali se svojí službou. Neustali ve svém povolání, ale obrátili své prosby a strachy vůči Bohu. Bože, máme jen pět chlebů a dvě malé ryby. A víte co? Stačilo to. Když Bohu dáme, co máme, rozmnoží naší službu atk, že za chvíli sytíme tisíce lidí, ačkoliv jsme ještě před chvílí neměli dost ani pro sebe.

Vidíte? Problém služby a misií není to, že člověk nemá, ale to že nedá. Stačí jen nezapřít Jeho jméno, přiznat se k božímu charakteru a On otevře dveře, které nikdo nezavře.

Dokonce i první novozákonní misie vznikly rozehnáním věřících z Jeruzaléma do všech končin země. Pronásledování je rozehnalo a tihle chudí na útěku pak hlásali evangelium všude, kam šli. Neměli s sebou moc, jak se od lidí na útěku očekává. A mnohdy neměli s sebou nic, krom Krista. A dal zlato a stříbro, které neměli, nedali, ale co měli, Krista, do dali.

 

Sdílejte