ceskemisie.cz - pronásledování křesťanů, kde je nejtěžší být křesťanem, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Kde je nejtěžší být křesťanem 2021 (zpráva za rok 2020)

Uvaříte si kávu, oknem svítí slunce a vy cítíte přítomnost boží. Jen to pronásledování od kolegů v práci kdyby nebylo. A taky máte trochu strach o vašeho kluka, jestli ve školce nezačne náhodou mluvit o “nedělce” a o Ježíši. Aby se mu pak kamarádi nevysmívali. Zatím je tohle to jediné pronásledování, kterého se vám v současných Čechách může dostat. Jenže my bychom měli už vyrůst a nestydět se za evangelium, jenž je mocí ke spasení.

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. (Římanům 1:16)

Ve světě je to však na mnoha místech jiné. Kdysi museli Moravští bratří zachraňovat své životy před katolickou persekucí útěkem do Herrnhutu (do Ochranova). Dnes čelí mnozí misionáři, ale i místní křesťané pronásledování také. My bychom to rozhodně neměli přehlížet a určitě bychom měli být alespoň šástešně informováni o utrpení našich bratří a sester. To je první krok k tomu, aby nás Bůh mohl vést v tom, jak jim pomoci. Modlitba je určitě velmi mocná a znamená mnoho. Každý z nás se může modlit a třeba nás Bůh povede i k dalším krokům.

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jakub 5:16b)

Nyní vám zde uvedeme několik faktů o zemích, kde dochází k největšímu pronásledování.

Každý den
Každý den je 13 křesťanů po celém světě zabito kvůli jejich víře.
Každý den je napadeno 12 kostelů nebo křesťanských budov.
A každý den je 12 křesťanů nespravedlivě zatčeno nebo uvězněno a dalších 5 je uneseno.

Země, kde je nejtěžší následovat Ježíše:
1. Severní Korea
2. Afghánistán
3. Somálsko
4. Libye
5. Pákistán
6. Eritrea
7. Jemen
8. Írán
9. Nigérie
10. Indie
Země, kde byli křesťané zabíjeni nejvíce:
1. Nigérie: 3 530
2. Demokratická republika Kongo: 460
3. Pákistán: 307
4. Mosambik: 100 *
5. Kamerun: 53
6. Burkina Faso: 38
7. [název země cenzurován]: 36
8. Středoafrická republika: 35
9. Mali: 33
10. [název země cenzurován]: 20

 

Interaktivní mapa zemí, kde je nejtěžší být křesťanem:

Sdílejte