ceskemisie.cz - Kristián David misionář, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Historičtí čeští misionáři od roku 1717 – Kristián David (1692-1751)

1692 Narození

Kristián David 1692-1751, narozen v Ženklavě (okres Nový Jičín) byl (nejen) Český misionář v Grónsku. Často se stává, že mnozí o něm ani neví, ačkoliv jeho význam pro světové misie, ale převážně pro Čechy, je neskutečně významný.

Staletí před všemi

Slovo misionář je mnohokráte, a právem, spojováno s velkými jmény jako jsou Adoniram Judson (misionář na Barmu 1788-1850), D.Livingstone (misionář do Afriky 1813-1873), Hudson Tylor (misionář do Číny 1832-1905), C.T.Studd (misionář v Kongu 1860-1931), apod., nicméně tito všichni podnikali své misie o mnoho desítek až stovek let později ve srovnání s misiemi Českými, respektive s misiemi Kristiána Davida, které probíhaly již od roku 1717 porůznu v Evropě.

1717 Znovuzrození a první evangelizace

Nicméně již dávno před tím, jak jsme již zmínili, od roku 1710 kdy dostal svou první Bibli a v roce 1717 ve věku dvaceti sedmi let byl obrácen (spasen) se stává za podpory své manželky Any laickým potulným kazatelem a evangelizátorem.

1722 Ochranov

Později roku 1722 se Kristián David setkal s hrabětem Zinzendorfem a založili spolu Herrnhut (Ochranov). Zde byl David odpovědný za přivedení pronásledovaných bratří v exilu (Unitas Fratum – Jednoty bratrské) z celé Evropy na Zinzendorfovo panství. Dokonce i věhlasný John Wesley (1703-1791) a zakladatel Metodistické církve (1729) několikrát navštívil Herrnhut a byl kázáními Kristiána Davida nadšen a inspirován.

1733 Grónsko

Od roku 1733 se David stává misionářem v Grónsku, kam byl Zinzendorfem vyslán jako pomoc luteránskému misionáři Hans Egedemu, ke kterému se záhy připojuje s dalšími dvěmi moravskými bratřími, bratranci Stachovými. I přes údajné počáteční neshody s Egedem, kvůli způsobu evangelizace Eskymáků, se misie stala úspěšnou a místní jsou obráceni ve velkém počtu. Hans Egedem však evangelizoval způsobem, že požadoval po Eskymácích změnu v chování a chtěl, aby opustili své kulturní a šamanské rituály, zatímco Moravští správně argumentovali tím, že člověk musí být nejprve spasen.

1741 Amerika

Misie Kristiána Davida pokračují a roku 1741 zakládají Moravští bratří v Americe křesťanské misionářské osady Nazareth a Bethlehem v Pensylvánii.

Život Kristiána Davida by měl být vskutku velikým povzbuzením všem věřícím po celém světě, ale převážně nám, kteří sedíme v České kotlině. Pamatujte, nelimitujme Boha, my nejsme malí, protože náš Bůh je velký.

Ano, obrátili svá záda a pokoušeli Boha, a omezili Svatého Izraele. (Volný překlad, Žalm 78:41)

(Varianta: Zas a zase pokoušeli Boha, činili výčitky Svatému Izraele., Ekumen)

Sdílejte