booktable, evangelizační stůl s knihami, jednoduchá evangelizace beze strachu, učinná evangelizace

Metody evangelizace – knižní stůl s Biblemi (booktable)

Máte strach evangelizovat?

Tak jak je to s váma? Bojíte se evangelizovat? Nebojte se, “věrný je Ten, který Vás povolal a On to také učiní” (1.Thessalonickým 5:24). A jinde se praví: “Následujte mne, a učiním z Vás rybáře lidí”. Tedy nebojte se, následujte Ho, a On z vás rybáře už udělá sám.

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ (Matouš 4:19)

Ano, všichni chápeme, že sdílet se o svojí víru může být výzva a někdy i zastrašující. My vám dnes předvedeme evangelizaci, která je opravdu pro každého jednoduchá. Jedná se o stůl s knihami. Jedná se o velmi příjemnou a účinnou evangelizaci při které se nemusíte vůbec třást strachy a můžete i v klidu popíjet kafíčko.

Víra je tedy ze slyšení a slyšení ze slova Božího. (Římanům 10:17)

To (boží) Slovo

Je to tedy Jeho Slovo, které přináší spásnou i učednickou víru. A je tedy třeba šířit Boží slovo. Pamatujete doby, kdy pod nadvládou katolické církve, bylo už pouhé držení Bible trestáno smrtí či vyhnanstvím? Stejně tak byli smrtí potrestáni i Konstantin a Metoděj, protože šířili víru v jazyce srozumitelném Slovanům. (O tom se více můžete dočíst zde.)

V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. (1.Samuel 3:1)

I my žijeme dnes v podobné době. Hospodinovo slovo je mezi lidmi velmi vzácné. Dnes “nikdo už pomalu” nečte Bibli a mnohokrát ani Bibli doma nemají. Stáhnout si ji můžou do mobilu, to ano, ale hned na ni zapomenou a nebo ji záhy odinstalují, protože jim zabírá příliš mnoho paměti, kterou potřebují na další appky, hry a selfíčka. Jenže takový dárek, Bible do ruky, to je už “jiné kafe”. Taková Bible, nebo Nový zákon, či malé evangelium Janovo, jim zůstane někde dole v baťohu, a pak ho najednou najdou. Nebo jim zůstane na nočním stolku, či na podlaze u postele a láká je k otevření a přečtení. Nasytit lid Božím slovem nikdy není na škodu. A právě tento druh evangelizace to umí.

booktable, evangelizační stůl s knihami, jak evangelizovat a nebát se

Sdílejte Krista s kávou v ruce

Jen si někde v klidu postavíte skládací stolek, vyrovnáte literaturu a případným zájemcům Bibli či knížku nabídnete. V tomto případě se nejedná o konfrontační druh evangelizace, která ač velmi správná, může ale vyvolat i nejpříjemná setkání, protože oslovujete kolemjdoucí, kteří možná o křesťanství, o Bibli ani o Krista zájem nemají. Tento “booktable” (stoleček s knihami) je naopak klidným místem kam si sednete s kávičkou a s kolemjdoucími, kteří se zastaví zabřednete jednoduše do rozhovoru o Kristu. Výhoda je, že jsou to oni sami, kteří k vám přijdou, protože mají o křesťanství zájem, nebo ti, kteří něco hledají. Vy se jen usmějete, přizvete je k prohlídce literatury a můžete se jich i zeptat zda čtou Bibli a jsou li věřící. A hned tu máte příležitost evangelizovat.

A pak se jen modlíte. Vlastně, modlíte se už dávno předem, aby si Bůh použil každou Bibli, kterou rozdáte. Modlíte se i potom, aby jim na stránkách Bible, až ji budou číst, svitlo evangelium spásy. A modlíte se i během celé akce, aby k vám Bůh přivedl lidi, které chce oslovit. Aby Bůh spasil duše a učinil učedníky. A aby, pokud je to možné, jste zažili nejen setbu, ale i sklizeň – spasení duší.

booktable, evangelizační stůl s knihami, metody evangelizace

My jsme si například pro náš stoleček vybrali ulici s bleším trhem, kde procházejí doslova stovky lidí, ale prakticky jakékoliv místo může být dobré. Prostor před církví má také své opodstatnění a lidé hned uvidí, kam mohou přijít.
Tedy modlete se a pokud vám to Pán Bůh položí na srdce, navařte kávu a dejte se do toho.

Dokumentace

Na závěr bych chtěl dát jen upozornění, aby jste si před umístěním stolečku zkontrolovali, zda místo kam jste se umístili nevyžaduje speciální povolení od města. Toho je většinou zapotřebí v centrech měst s pěší zónou apod.

Sdílejte