Misie jako odměna Beránku

“Abychom získávali duše pro Beránka, který byl sťat, odměnu za jeho utrpení” – Moravští bratří (Unitas Fratrum, Ochranovští) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jsou oběť, nebo pocta?

“Pokud je Ježíš Kristus Bohem a zemřel za mě, pak pro mě nemůže být žádná oběť příliš velká, než abych ji pro něj přinesl.” – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - plánování misií, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Někteří se možná diví. Někteří mohou být zmatení. Někteří mohou být naštvaní. Jiní v depresi. My ale vykupujeme čas společenstvím v církvi, online kázáními, přátelstvími na sociálních sítích, modlitbou a PLÁNOVÁNÍM ZAHRANIČNÍCH MISIÍ – Pastor Tomáš Bulíček. adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - misie znamená, že dal vše

“Když Ježíš dal i opustil vše, proč ne my?” – Pastor Tomáš Bulíček adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Volá, ale odpovíme? Jak poslechnout povolání.

“Věřím, že v každé generaci Bůh povolal dostatek mužů a žen k evangelizaci všech dosud nedotčených kmenů Země.” Není to Bůh, kdo nevolá, ale člověk, který neodpoví.“ – Isobel Kuhn adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Velké pověření evangelizovat svět

“Ať děláme cokoli, nesmíme zacházet s Velkým pověřením, jako by to byl jen Velký návrh.” – Charles R. Swindoll adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

misie, trvalé ovoce je výsledkem práce na kolenou

“Pevná a trvalá misionářská práce se děje na našich kolenou.” – James O. Fraser adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Tady jsem, pošli mě...

„Tady jsem, pošli mě; pošli mě na konec země; pošli mě na drsné, divoké pohany pouště; pošli mě ze všeho, čemu se říká útěcha na zemi; pošli mě dokonce i k samotné smrti, pokud to bude k Tvé službě a k šíření Tvého království. “ – David Brainerd adminAdministrace webuvíce