ceskemisie.cz - GRID AIDS HIV a homosexualita v církvích, české misie, čeští misionáři

Globální “oteplování” naší planety je fakt. Proto jsou misie potřeba!

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme (my věřící) shromážděni (nanebevzetí = vytržení věřících), prosíme vás, bratří, (nenechte se opít rohlíkem), ani snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by (soužný) den Páně, (7 let soužení Jákobových nevolí), byl už tu. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde k nanebevzetí (vytržení) věřících a dokud neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení (Antikrist). (2.Tesalonickým 2:1-3 opravený ekumen.překlad)

Ono to pravdu vypadá, že už je konec. Opravdu může člověk nabýt dojmu, že konec už je tu. To vše ve světle toho, jak křesťanství opouští Pravdu slova a přijímá více a více ducha tohoto světa s jeho názory na vše. Je to církev, která má radit světu, a ne aby svět poslouchala a kopírovala. Církev má měnit svět, ne aby svět měnil církev. Misie a evangelium jsou pak o tom, že neseme lidem zprávu, zvěst, o spasení vírou v Krista. O odpuštění hříchů a o životě ve svobodě a čistotě.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. (Jan 8:32)

Jenže oni Vám dnes řeknou stejně ja za starých časů:

Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými? (Jan 8:33)

Oni Vám odpoví, že “právě teď jsou skutečně svobodní, když se můžou přiznat ke své homosexualitě, když můžou odkrýt, že žijí spokojeně v incestu s vlastní matkou. Legálně a bez postihu si zdanit sex s děvkou, nebo žít ve vztahu s několika partnery najednou. Když můžou legálně kouřit “trávu” a pít tvrdý alkohol, polykat acid papírky a “sjet se” ještě kdoví čím. Když můžou svobodně potratit plod svých hříchů. Stále posouvají hranice sexu níž a níž, a ani se za to nestydí, když někdo spí s dvanáctiletou holkou. Politické strany se snaží uzákonit pedofílii a všichni jsou šťastni, když Bůh jim do toho nemluví a mohou si dělat, co chtějí. Každý sobě bohem a dělá to, co je správné v jeho očích.

Těch dnů nebylo krále v Izraeli, a každý, což se mu vidělo, to činil. (Soudců 21:25 Kral)

Ve světle této “tmy” je skutečně potřeba nezůstat němí a kázat pravdu v lásce. Nenechat zlo, aby vstoupilo do našich církví a měnilo pravdu božího slova. Smutně mnohé sbory a církve podlehly a pozvaly svět dovnitř. Svět, který tluče na dveře církví, jako v dobách Lota v Sodomě a Gomoře.

Ale nebojte se,

Vždyť už jen‚ docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. (Židům 10:37)

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. (Jakub 5:7)

My, kteří patříme do rodiny víry, se mezitím budeme držet “prorockého slova – Písma” (2.Petrova 1:19) a budeme šířit spasení v Kristu Ježíši.

Před padesáti lety bylo hanbou svobodné matce a lecky se musela odstěhovat ze své vesnice. Tetovaní byli pouze zločinci a narkomani. První políbení bývalo až po svatbě. A AIDS / HIV byl původně nazván jako nemoc homosexuálů (v roce 1982 jako GRID, což znamená Gay-Related Immune Deficiency), až později přejmenován na AIDS (Selhání imunitního systému). Podívejme se tedy nakonec, jak se proměnily názory dospělých na homosexuální manželství.

V roce 2004 bylo proti homosexuálním svazkům 60% obyvatel, a pouze 31% pro.
V roce 2017 se vše obrátilo a proti homosexuálním svazkům bylo už jen 32%, a pro bylo naopak celých 62%.

Same-sex marriage overall


Studie pochází z USA. https://www.pewforum.org

Sdílejte