ceskemisie.cz - misie vírou, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Živá víra je jediným východiskem z oklamání.
Přestaňte žít vírou a budete oklamáni.
Bez víry nebudete rozumět (misiím), protože vírou rozumíme (misiím) – Pastor Tomáš Bulíček

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Židům 11:3)

Sdílejte