Korán, evangelizace Srbsko bosenských muslimů, Sandžak, Otomanské imperium

2021-03-09 SANDŽAK NOVI PAZAR – JIŽNÍ SRBSKO

Ačkoliv restrikce vlád se snaží porůznu omezit vše, Slovo boží spoutat nelze. Naše vize, evangelizovat Sever-Jih-Východ a Západ Srbska, a udělat tak nad mapou pomyslný kříž, se tedy naplňuje. Včera jsme vyrazili z Bělehradu na 4h cestu do města Novi Pazar, které je na jihu Srbsku na hranicích s Kosovem, v oblasti tzv.Sandžaku (Sandjak), San, která spadá pod oblast bývalé Osmanské (Otomanské) říše, Srbsky se pak nazývá postaru Raška.

Raška, Sandžak, Novi Pazar, radikální muslimové v Srbsku Halál v překladu „povolený, přípustný“, je termín označující veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny.

Islám, zahalené ženy Novi Pazar, Raška

Toto místo je známo jako oblast s velkou muslimskou komunitou, kde v Novém Pazaru je přibližně 70-80% muslimů. Sever Srbska je znám, že je pod katolickým vlivem z Maďarska, centrální oblast Srbska je Ortodoxní, neboli Pravoslavná a jih a západ Srbska je pak převážně muslimský. Oblast Sanžaku pak úplně.

Samozřejmně jsem naší cestu předali v modlitbách Bohu a vyrazili s evangeliem v kapse, ale i na rtech, vstříc muslimům. Hned od momentu kdy jsme zaparkovali jsme měli možnost sdílet se o Krista, neboť se okolo seběhli místní mladíci, protože viděli státní poznávací značky z EU a asi očekávali nějaký ten dinár, či euro. Zlato a stříbro nemám, ale co mám, to vám dám. A tak jsme jim hned svědčili o Kristu, jakožto boho-člověku, protože muslimové uznávají Ježíše pouze jako božího posla, nikoliv jako Boha v těle.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi… (Jan 1:14)

Hned o kousek dále, jen co jsme přešli most přes řeku Raška, jsme uviděli pouliční stánek s několika vousatými mladíky, kteří prodávali muslimské svaté knihy – Korán. Stánek byl situovaný nedaleko místní “džamije”, mešity, a samozřejmně hned podle jejich vzhledu, krátké kalhoty a vousaté brady, jste věděli že se jedná o stoupence radikálního islámu, Wahhábistů (Saláfistů). Ono totiž, chápej to správně křesťane, i islamisté “evangelizují”. Je pak až smutné, když vidíte, jak všechna ta falešná náboženství světa šíří svoji víru, a křesťan se drží maminkovského hesla “mlčeti zlato” a “nehas co tě nepálí”. Namísto toho, abycho se drželi Kristova velikého pověření…

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28:19-20)

Měli jsme s nimi opravdu velmi dobrou debatu a bylo vidět, že v islámu nedokáží pochopit boží odpuštění, což je ta největší síla na světě. Vedli s námi typické otázky typu: “Takže jako třeba Adolf Hitler, který zabil 5 miliónů lidí v poslední hodince uvěří a půjde do nebe, ale já, dobrý muslim, který nepije alkohol půjdu do pekla? To přeci není fér!” A to je přesně to správné přemýšlení, které skutečně trápilo nás všechny před tím, než nám Bůh ukázal velikost své oběti, a my byli spaseni. Ti muslimové se ze mne snažili udělat muslima, dokonce mne obdarovali Koránem, tak já je obdaroval Biblí a snažil se jim vykreslit Krista ukřižovaného-vzkříšeného-nanebevzatého.

Korán Turecká kašna Novi Pazar

Jinde jsme mulvili s číšníkem, prodavačkou ze stánku, se skupinkou zahalených dívek, dcerou s matkou a jinými po-islamštěnými Srby, kterým jsme předali “dobrou zvěst” a letáček s evangeliem.
Víme to, že jsme tam nebyli náhodou, a že nás do Sanžaku poslal Bůh, protože ty lidi miluje.

Prosíme, bratři a sestry, modlete se za tyto lidi i za naše cesty, ať jsou pokryty jednak modlitbami, ale i finančně.

Sdílejte