Misie následuji, nebo jen následuji. Následování misií, nebo jen sledování misií.

“Velká pověření říká, že máme dělat učedníky, ne získat následovníky.” V tom je rozdíl.” – Miguel Nunez

Sdílejte