Všichni misionáři by měli být slabí misionáři

“Bůh používá lidi, kteří jsou slabí a neschopní natolik, že si uvědomí, že se na Něj musejí spoléhat.” – Hudson Taylor

Sdílejte