Jak správně vést a motivovat druhé, služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě.

Dnešní setkání se jmenuje “Mužské setkání” a to nejen pro to, že je zaměřeno na setkání mužů, jakožto vůdců a budoucích a potencionálních vedoucích, ale hlavně proto, že zde máme setkání s Kristem. Chlapi s mužem, s Kristem a Jeho Slovem. Každé mužské setkání by totiž mělo mít Krista ve svém středu a proto si tohle musíme na každém setkání uvědomit. Naše autorita k vedení, ať už rodin, našich dívek a partnerek, či manželek, později dětí, nebo i jiných skupin, jako třeba církví, misionářských týmů, nedělní školy nebo mládeže je od Boha. Naše autorita k vedení je od Boha dána, jím delegována, nám svěřena.

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc (autorita) na nebi i na zemi. (Matouš 28:18)

Jak ale tuto autoritu správně používat a jak správně vést a motivovat druhé? O zneužívání autority možná někdy pohovoříme, ale teď se chceme zaměřit na to jak správně vést a motivovat druhé. A jak udělat to, aby vás Vaše církev měla ráda. Aby vás vaše ženy měly rády. A aby vás měli rádi ti, kterými jste autoritou. Úplně první otázkou by však mělo být, jak učinit to, aby milovali Boha. A tohohle můžeme docílit pouze tak, že jim ukážeme, jak Bůh miluje je.

My milujeme jej, nebo on prve miloval nás. (1.Jan 4:19 Kral)

V Písmu je totiž zjeven jeden velmi důležitý princip. Bůh nás miloval, ještě když jsme byli Jeho nepřátelé (Římanům 5:6, Jan 3:16). On prve miloval nás. Když pochopíme a poznáme, jak moc nás Bůh miluje, objevíme naši hodnotu a začneme Boha milovat zpět. A opravdu, všechno to začíná i končí u Něj, který je počátek i konec i Alfa a Omega.

Chybou by však bylo, pokud bychom si mysleli, že je to jednoduše můžeme naučit, pokud sami nenecháme Boha, aby nás miloval. Správný vůdce a správné vedení totiž začíná u nás a v našem vztahu s Bohem. Pokud opracdu chci někoho učit o Boží lásce, musím ji nejprve poznat sám pro sebe. A až potom budu schopen učit a vést druhé k Tomu, Kterého jsem osobně poznal.

Tedy ten jediný správný postup pro vedení je začít u sebe.
Nejprve Bůh miluje mne, a v Jeho lásce objevím svojí skutečnou hodnotu a nechám Boha, aby mne miloval, a až pak Jej miluji zpět. Tou samou láskou, kterou On miloval mne. A v tom, jak jej miluji zpět za Jeho velkou lásku, Bůh obrací mé oči na druhé a začínám milovat svého bratra. A když tohle člověk pochopí, je pak schopen vést druhé k Tomu, který je tak miluje. A ejhle, stejný proces se nyní děje i s nimi. A tohle funguje, ať už se jedná o vaše ženy, děti či církev. Naučte je, jak moc je Bůh miluje. Oni se pak naučí Boží lásce, milují Boha zpět, a poté i druhé, tedy nakonec i vás.

Pokud chci správně a úspěšně někoho vést, musím nejprve sám pochopit kým skutečně je můj Spasitel Ježíš Kristus. Jdnoduše řečeno, abych někdy dobře vedl druhé, musím nejprve investovat do sebe sama.

Sdílejte