Jak správně vést a motivovat druhé, služba vedení církví, vedoucí, church leaders, leadership

Trénink pro (budoucí) misionáře. Pastorální slovo pro vedoucí, misionáře a všechny muže boží v autoritě.

Dnešní setkání se jmenuje “Mužské setkání” a to nejen pro to, že je zaměřeno na setkání mužů, jakožto vůdců a budoucích a potencionálních vedoucích, ale hlavně proto, že zde máme setkání s Kristem. Chlapi s mužem, s Kristem a Jeho Slovem. Každé mužské setkání by totiž mělo mít Krista ve svém středu a proto si tohle musíme na každém setkání uvědomit. Naše autorita k vedení, ať už rodin, našich dívek a partnerek, či manželek, později dětí, nebo i jiných skupin, jako třeba církví, misionářských týmů, nedělní školy nebo mládeže je od Boha. Naše autorita k vedení je od Boha dána, jím delegována, nám svěřena.

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc (autorita) na nebi i na zemi. (Matouš 28:18)

Jak ale tuto autoritu správně používat a jak správně vést a motivovat druhé? O zneužívání autority možná někdy pohovoříme, ale teď se chceme zaměřit na to jak správně vést a motivovat druhé. A jak udělat to, aby vás Vaše církev měla ráda. Aby vás vaše ženy měly rády. A aby vás měli rádi ti, kterými jste autoritou. Úplně první otázkou by však mělo být, jak učinit to, aby milovali Boha. A tohohle můžeme docílit pouze tak, že jim ukážeme, jak Bůh miluje je.

My milujeme jej, nebo on prve miloval nás. (1.Jan 4:19 Kral)

V Písmu je totiž zjeven jeden velmi důležitý princip. Bůh nás miloval, ještě když jsme byli Jeho nepřátelé (Římanům 5:6, Jan 3:16). On prve miloval nás. Když pochopíme a poznáme, jak moc nás Bůh miluje, objevíme naši hodnotu a začneme Boha milovat zpět. A opravdu, všechno to začíná i končí u Něj, který je počátek i konec i Alfa a Omega.

Chybou by však bylo, pokud bychom si mysleli, že je to jednoduše můžeme naučit, pokud sami nenecháme Boha, aby nás miloval. Správný vůdce a správné vedení totiž začíná u nás a v našem vztahu s Bohem. Pokud opracdu chci někoho učit o Boží lásce, musím ji nejprve poznat sám pro sebe. A až potom budu schopen učit a vést druhé k Tomu, Kterého jsem osobně poznal.

Tedy ten jediný správný postup pro vedení je začít u sebe.
Nejprve Bůh miluje mne, a v Jeho lásce objevím svojí skutečnou hodnotu a nechám Boha, aby mne miloval, a až pak Jej miluji zpět. Tou samou láskou, kterou On miloval mne. A v tom, jak jej miluji zpět za Jeho velkou lásku, Bůh obrací mé oči na druhé a začínám milovat svého bratra. A když tohle člověk pochopí, je pak schopen vést druhé k Tomu, který je tak miluje. A ejhle, stejný proces se nyní děje i s nimi. A tohle funguje, ať už se jedná o vaše ženy, děti či církev. Naučte je, jak moc je Bůh miluje. Oni se pak naučí Boží lásce, milují Boha zpět, a poté i druhé, tedy nakonec i vás.

Pokud chci správně a úspěšně někoho vést, musím nejprve sám pochopit kým skutečně je můj Spasitel Ježíš Kristus. Jdnoduše řečeno, abych někdy dobře vedl druhé, musím nejprve investovat do sebe sama.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *