Jak slyšet boží volání

„Nepovolal mne! Řekl jsi? Sklopte ucho k Bibli a poslouchejte, jak vás žádá, abyste šli a vytáhli hříšníky z ohně hříchu.“ – William Booth

Sdílejte