Modlitba jako cesta uctívání

Metody evangelizace – modlitba

Určitě nebudete překvapeni, když jako metodu evangelizace zmíníme modlitbu. Protože bez modlitby, bez Něj, nezmůžeme nic.

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15:5)

Pokud tedy chceme nést ovoce, musíme se modlit. Bez ustání a vždy. To neznamená, že budeme jako budhističtí mniši, kteří “zasvětili” svůj život modlitbám, ale že se budeme modlit vždy a všude, ve smyslu před každou evangelizací, a nejen v neděli na “schromku”. Nedávno jsem vyzvedl evangelizační letáky z tiskárny a ještě jsem dovezl několik krabic Biblí na rozdávání. A pak jsme na ty bedny vložili ruce a modlili se, aby si to co děláme, Bůh pomazal, a aby každá kniha a každý leták si Bůh použil. Protože bez Něj, nezmůžeme nic.

Modlitba však nefunguje. Správná modlitba, ale ano. Vysvětlím vám co tím myslím. Modlitba jako taková, sama o sobě, jako nástroj bez správného objektu víry nefunguje. Lidé se modlí k “bohu a bohům” po celém světě, ale marně.

Celý Islám se modlí a na nic. Hinduisté opakují svoje modlitební mantry a upadají do transu při opakovaném zaříkávání  Hare Kršna, Hare Kršna, Hare ráma, Ráma ráma. Ano, oni se “modlí”, ale k nesprávnému bohu. Respektive k démonům. I Budhisté se modlí a roztáčejí své modlitební mlýnky, ale špatně. Jenže špatně se modlí i jogíni, špatně se modlí katolíci ke své Marii, když odříkají růženec a stejně tak špatně se modlí pravoslavní ke svým ikonám. To jsou všechno pohanské praktiky neznabožců.

 

 

 

Milióny a milióny lidé se modlí po celém světě, ale nebudou vyslyšeni pro množství svých slov!

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.(Matouš 6:7-8)

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. (Matouš 6:6)

My se modlíme ke svému Otci s důvěrou v Jeho charakter. Modlíme se za Jeho vůli, ne naší. Někteří jako by na to zapomněli a modlí se jen stylem “požehnej, požehnej”, namísto “ukaž a veď. Ne vůle má, ale Tvá.

Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. (Lukáš 22:42)

Tohle je tedy možná ta nejdůležitější metoda evangelizace – naše modlitba. Není to ale jen na začátek před každou naší akcí, ale vždy a všude, bez přestání, se máme modlit. Než vůbec cokoliv uděláme, modlíme se. V duchu, když někomu vysvětlujete cestu spásy, modlíme se. V duchu, když předáváte leták a Bibli, modlíme se. I nakonec jako díkůvzdání, za to že Bůh je věrný se zase modlíme. A pak zase, když usínáme, protože jsme Ho plní, se opět modlíme. Abychom se zase ráno probudili s modlitbou na rtech.

Sdílejte