ceskemisie.cz - Palestinsko Izraelský konflikt

Palestinský útok na Izrael, historie Izraele, území a druhý příchod Krista Kdy přišel Izrael do “Palestiny”? Ohledně Izaelsko-palestinského konfliktu by bylo jednoduché říci, že Izrael má podle Bible na uzemí nárok. Není pravda, že se objevil tam kde je, až po druhé světové válce v roce 1948. Historie mluví vevíce

ceskemisie.cz - plácnutí do vody, nesuďte misie, jak soudit ovoce misií, růst církve

Začněme Dobře, začněme modlitbou. Drahý Bože, prosíme tě, žehnej tomuto slovu. Děkujeme ti za evangelizaci a za duše, se kterými jsme hovořili. Použij to pro svou slávu. Modlíme se ve jménu Ježíše. Amen. Správce, a co se od něj požaduje? V čtvrté kapitole Prvního listu Korintským se nachází důležitý verš.více

Určitě si to pamatujete. Sešla se rodina a váš táta a nebo nějaký strýček začal vytahovat kouzla z karet. Pokud byl opravdu dobrý, mohl vykouzlit i stovku, nebo králíka z klobouku. “Hmm, trapné, že?” řeknete si. Jenže ne tak úplně. Asi nikdo z nich není žádný David Copperfield, ale účelvíce

ceskemisie.cz - misie vírou, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Živá víra je jediným východiskem z oklamání. Přestaňte žít vírou a budete oklamáni. Bez víry nebudete rozumět (misiím), protože vírou rozumíme (misiím) – Pastor Tomáš Bulíček Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Židům 11:3) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nejen to možné, ale i to nemožné, to jsou misie.

“Kristus nechce ochutnávače možného, ale ty co se chytnou nemožného.” – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Boží srdce

“Nechť mé srdce bude zlomeno věcmi, které lámou Boží srdce.” – Bod Pierce, zakladatel World Vision adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - misie znamená, že dal vše

“Když Ježíš dal i opustil vše, proč ne my?” – Pastor Tomáš Bulíček adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jim Elliot a cena misií, oběť misií

“Není blázen, který se vzdá toho, co nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit.” – Jim Elliot adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Naplnění vekého pověření z Čech

Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří.“ (Skutky 15:36) “Navštivme bratry ve všech městech, kde jsme kázali”, říká Pavel. Pavlovým zvykem bylo navštěvovat města. Jednak z toho důvodu, že zde byli synagógy,více

démoni na mijním poli a setkání s démony

Setkání s démony Jak si to obvykle představujeme Někteří si myslí, dokonce i někteří křesťané, že démoni neexistují. Podobně jako kdysi Saducejové popírali existenci andělů, zázraků a vzkříšení, a stejně jako dnešní liberálové. A pak je tu druhá strana, která vidí “čerta na každém kroku, a za každým rohem”. Každávíce

Boží vůle, Bible a mapa

“Abychom poznali Boží vůli, potřebujeme otevřít Bibli a otevřít mapu.” – William Carey adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Všichni misionáři by měli být slabí misionáři

“Bůh používá lidi, kteří jsou slabí a neschopní natolik, že si uvědomí, že se na Něj musejí spoléhat.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Boží vůle ohledně misie

“Boží vůle – nic míň, nic víc, nic jiného.” – F. E. Marsh adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nedostatek prostředků na misie

“Můžeme dosáhnout celého světa, pokud budeme chtít. Největším nedostatkem dnes nejsou lidé ani finanční prostředky. Největším nedostatkem je modlitba.“ – Wesley Duewel adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie až na kraj světa

“Jaký je váš sen a do kterého koutku světa misí vás to zavede?” – Eleanor Roat adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Kde vzít peníze na misie

“Boží práce vykonaná Božím způsobem nikdy nebude postrádat Boží zaopatření.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Ne kolik máš lidí v církvi, ale kolik jich máš na misii

“Vizitkou velké církve není počet lidí v církvi, ale počet lidí, které vyslala.” – Autor neznámý adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie? Tak pojeď se mnou

Jejich výzvou pro ostatní studenty nebylo: „Modlete se za mě“ nebo „Prosím, podpořte mě“, ale spíše „Pojďte se mnou.“ – Student Volunteer Mission adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Pohodlný život nebo misijní život

“Někteří si přejí strávit svůj život před branami církve; Já bych však raději vedl záchrannou misi před branami pekla. “ – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jako odměna Beránku

“Abychom získávali duše pro Beránka, který byl sťat, odměnu za jeho utrpení” – Moravští bratří (Unitas Fratrum, Ochranovští) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie podle víry

“Pokud v našich dobrodružstvích s Bohem není prvek rizika, pak není třeba víry.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie, nebo filosofie

“Odsuzuji chování bratří, kteří víc filozofují, než se věnují evangelizační práci.” – Hrabě Zinzendorf adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Síla světla při misijích

„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.“ — Jan Amos Komenský adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nebezpečí a ochrana na misijích

„Hospodin je můj podíl, mé dědictví, můj hrad, moje skála, moje světlo, moje spasení, můj strážce, můj ochránce; jiných ochránců nemám.“ — Jan Amos Komenský adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Moravští bratři

“Zvítězil Beránek náš, následujme jej.” – Moravští bratří (Unitas Fratrum, Ochranovští) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Můj domov, moje misijní pole

“Mám jen jednu vášeň – je to On, je to On sám. Svět je misijní pole a pole je svět; a od nynějška bude tato země mým domovem, kde mohu být nejvíce využíván k získávání duší pro Krista. “ – Hrabě Zinzendorf adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Volá, ale odpovíme? Jak poslechnout povolání.

“Věřím, že v každé generaci Bůh povolal dostatek mužů a žen k evangelizaci všech dosud nedotčených kmenů Země.” Není to Bůh, kdo nevolá, ale člověk, který neodpoví.“ – Isobel Kuhn adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jako privilegium.

“Pokud je povolání pozemského krále považováno za čest, jak může být povolání od nebeského Krále považováno za oběť?” – David Livingstone adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jak slyšet boží volání

„Nepovolal mne! Řekl jsi? Sklopte ucho k Bibli a poslouchejte, jak vás žádá, abyste šli a vytáhli hříšníky z ohně hříchu.“ – William Booth adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie skrze církev, nebo paracírkevní organizace

“Církev byla Boží nápad. Je to Jeho jediný organizační plán pro světové mise. Jakékoli lidsky vynalezené organizace, které pomáhají při misích, si musí pamatovat, že jsou to družičky, ne nevěsta. “ – Andy Johnson adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Velké pověření evangelizovat svět

“Ať děláme cokoli, nesmíme zacházet s Velkým pověřením, jako by to byl jen Velký návrh.” – Charles R. Swindoll adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Radost ze spásy jedné duše

“Nemohu ti říci, jakou radost mi přineslo přivést první duši k Pánu Ježíši Kristu.” Už jsem ochutnal téměř všechna potěšení, která tento svět může dát. Nepředpokládám, že existuje jedno, které jsem nezažil, ale mohu vám říci, že tato potěšení byla jako nic ve srovnání s radostí, kterou mi spása tévíce

Pohodlí nebo misie

“Ach, kéž bych mohl strávit každý okamžik svého života k Boží slávě!” – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Pohodlí nebo misie

“Tady jsem, pošli mne; pošli mě na konec země; pošli mě k drsným, divokým pohanům divočiny; pošli mě ze všeho, čemu se říká pohodlí na zemi; pošli mě dokonce k smrti samotné, pokud to bude ve službě tvé, a k propagaci Tvého království. “ – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jak trávíme své životy pro Krista

“Lidé, kteří neznají Pána, se ptají, proč ve světě mrháme životy jako misionáři.” Zapomínají, že i oni tráví svůj život, a když bublina praskne, nebudou mít co do věčného významu ukázat za ty roky, které promarnili. “ – Nate Saint, mučedník adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jsou oběť, nebo pocta?

“Pokud je Ježíš Kristus Bohem a zemřel za mě, pak pro mě nemůže být žádná oběť příliš velká, než abych ji pro něj přinesl.” – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - počet světových náboženství ve světě, české misie, čeští misionáři

Nedávno jsme zveřejnili informace o rostoucí světové poulaci, které můžete sledovat online zde. Populace ve světě roste, ale otázkou je, zda li roste i počet křesťanů, nebo alespoň počet těch, kdo půjdou hlásat evangelium, misionářů. Někoho můžou čísla a grafy i odradit, převážně pokud je před námi úkol velikosti Goliáše,více

Kázat ve vězení

“Bylo přísně zakázáno kázat ostatním vězňům.” Bylo zřejmé, že kdokoli byl při tom přistižen, dostal těžký výprask. Řada z nás se rozhodla zaplatit cenu za výsadu kázat, a tak jsme přijali jejich (komunistické) podmínky. Byla to dohoda; kázali jsme a oni nás mlátili. Byli jsme šťastní, že jsme kázali. Onivíce

Mluvme o spasiteli

“Mluvili jste o misionáři Williamovi Careym.” Až budu pryč, neříkej nic o Williamovi Careym; mluvte jen o Spasiteli Williama Careyho. “ – William Carey adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nikdo a někdo na misijích

“Misionáři jsou velmi prostí lidé, dělají jen to, co se od nich požaduje. Prostě spousta nikoho, kteří se snaží vyvýšit Někoho. “ – Jim Elliot adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - plánování misií, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Někteří se možná diví. Někteří mohou být zmatení. Někteří mohou být naštvaní. Jiní v depresi. My ale vykupujeme čas společenstvím v církvi, online kázáními, přátelstvími na sociálních sítích, modlitbou a PLÁNOVÁNÍM ZAHRANIČNÍCH MISIÍ – Pastor Tomáš Bulíček. adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - Etnos evangelizace národů, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

A kde vůbec vzít peníze na misii? Mnozí mohou slyšet Boží povolání na svůj život, kdy je Bůh zve nejen k šíření evangelia, k tomu jsme mimochodem Bohem pozváni všichni, pokud to někdo neví, ale k životu na misijním poli. K misionářskému životu na plný úvazek. Finance pak mohou býtvíce

ceskemisie.cz - kolik stojí dlouhodobé misie, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Bude vás to stát všechno, to je ta odpověď. Protože možná finančně se nám to podaří vyčíslit, ale to, co to stojí, je nad vynaložené peníze. Ono totiž pokud do toho nedáte všechno, ale budete to dělat jen napůl, tak je to na nic. Misie jsou právě o tom, ževíce

Pravda

„Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.“ – Jan Hus adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

misie, trvalé ovoce je výsledkem práce na kolenou

“Pevná a trvalá misionářská práce se děje na našich kolenou.” – James O. Fraser adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Kdybych měl tisíc životů...

Krátce před vyplutím do Afriky psal svým rodičům z Londýna: „Ach, kdybych měl tisíc životů a tisíc těl! Všichni by se neměli věnovat žádnému jinému zaměstnání než kázání Krista … nečinil jsem pokání, že jsem se stal misionářem, a kdybych zemřel na pochodu a nikdy nevstoupil na bitevní pole, všechnovíce

Jdi ty...

Do svého deníku 4. května 1874 napsal: „Minulý rok Livingstone zemřel – Skot a křesťan, milující Boha a svého bližního v srdci Afriky. Jdi ty a udělej to samé!“ – Alexander Mackay adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Kouzelné Vánoce bez čarování - metody evangelizace, misie

Dárky rádi dáváme, ale i rádi dostáváme. Tak proč nevyužít “dárkování” k šíření evangelia? Každé narozeniny, svátek, Velikonoce, Vánoce nebo další jiné příležitosti jako svatba i narození potomka, graduace ve škole, nebo i při návštěvě nemocných, či jinou příležitost lze vykoupit s ohledem na věčnost. Tak třeba, existuje spousta dobrýchvíce

Modlitba jako cesta uctívání

Určitě nebudete překvapeni, když jako metodu evangelizace zmíníme modlitbu. Protože bez modlitby, bez Něj, nezmůžeme nic. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15:5) Pokud tedy chceme nést ovoce, musíme sevíce

Jdu jako misionář...

„Jdu jako misionář, ale ne abych se řídil zdravým rozumem, ale abych poslouchal Kristův příkaz:‚ Jděte do celého světa a kažte. ‘ Ten, kdo řekl „kažte“, řekl také: „Jděte“, a to, co Kristus spojil, ať člověk nerozlučuje. – James Gilmour adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

misijní tým, co to je a jak ho mít, dokonalý tým

Co člověk to názor. Proto je vždy nutné se opírat o Písmo. Bible nám dává definici pro život, pro manželství, pro vedení církve, utváří nám třeba správný názor na homsexualitu či popisuje misie a misijní tým. Jak to tedy je? Potřebuji vůbec misijní tým? Nemohu jet sám? A co násvíce

Celá moje touha...

„Celá moje touha byla obrácení pohanů … Prohlašuji, že teď umírám, ale ani za celý svět bych celý svůj život nestrávil jinak .“ – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Dnes ráno v devět...

„Dnes ráno asi v devět jsem se stáhl do lesa k modlitbě. Byl jsem v takové úzkosti, že když jsem vstal z kolen, cítil jsem se extrémně slabý a přemožený … Nezajímalo mě, jak nebo kde žiji, nebo jakými útrapami jsem prošel, zajímalo mne jen abych mohl získat duše províce

www.ceskemisie.cz čeští misionáři misie dnes

Možná jste někdy četli knížku o misionářích z 15.století a prožívali s nimi dobrodružství víry. My vám však chceme ukázat, že i české misie jsou aktuální dění dnešní doby. Ti misionáři jsou mezi námi, můžete si na ně sáhnout, můžete je potkat a slyšet jejich příběh. Jsou jako ty avíce

Evangelizace a misie divadlem na ulici

Většinou si lidé představí divalo na “prknech slávy”. Prkna, která znamenají svět. Pro nás však, svět nejsou prkna, ale prach cest, kam nikdo nechodí. Nedávno jsme navštívili vesnici blízko Srbsko-Bosenských hranic, kde občas děláme Biblická studia pro dvě rodiny, ale součástí našeho misijního výletu nebylo jen “vylévat” Boží Slovo, alevíce

Konfrontační evangelizace

Dnes jsem přišel domů až večer, unavený a “Bohem dobře použitý”. Cítím se jako nádoba ke cti, jako hliněná nádoba, aby bylo jasno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Vrátili jsme se z misijního výletu, z evangelizace, z modlitebního setkání, z učednictví a z investování. Nejdřívevíce

Tady jsem, pošli mě...

„Tady jsem, pošli mě; pošli mě na konec země; pošli mě na drsné, divoké pohany pouště; pošli mě ze všeho, čemu se říká útěcha na zemi; pošli mě dokonce i k samotné smrti, pokud to bude k Tvé službě a k šíření Tvého království. “ – David Brainerd adminAdministrace webuvíce

Když už se všude hodně mluví o misiích a misionářích, chtělo by to tedy vysvětlit pojem toho co (kdo), misionář vlastně je. Standartní (a správné) pojetí misonáře je někdo, kdo přináší dobrou zvěst evangelia těm, co ještě neslyšeli. Misionář není ten, co v přvní řadě přináší oblečení chudým, kozy avíce

www.ceskemisie.cz finance cestovani misije kolik stoji

Určitě vás zajímá otázka misií a peněz a to je vpořádku. Finance jsou velmi důležitou stránkou misií hlavně z hlediska správného správcovství. Každý budeme jednou před Bohem skládat účty. Než rozebereme finanční stránku (třeba zahraničních) misií, povzbudíme vás. Jeďte sami na misijní výlet. Naplánujte to s církví (ne sami, protoževíce

co jsou misie www.ceskemisie.cz

Co jsou to misie? A co takový misonář vlastně dělá? A co by dělat rozhodně neměl? Nedáme Vám zde výčet všech dobrých a špatných aktivit, ale ukážeme si na pár příkladech srdce misií. Takzvané “velké pověření” z Matouše 28 nás učí hodně. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dánavíce

Pokud si myslíte, že vám něco chybí, je možné, že vám chybí misie.

Deprese, nedostatek radosti, ztráta vize, nejasný záměr života a jeho směru mohou být jedním z těch chybějících faktorů v křesťanském životě. Tato upozornění jsou pro nás znamením, že něco nemusí být v pořádku. Biblická psychologie učí, že láska, radost a pokoj jsou ovocem Ducha svatého viz.Galatským 5:22. Ovoce Božího Duchavíce

Nikdy nelituj misionáře, ale záviď jim...

“Nikdy nelituj misionáře; záviď jim. Jsou tam, kde je skutečná akce – kde se sbíhají život a smrt, hřích a milost, nebe a peklo. “ – Robert C. Shannon adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

SIROTČINEC - BĚLEHRAD, SRBSKO

Napište nám pokud se chcete zůčastnit, nebo nás podpořit při návštěvě sirotčince v Bělehradě. Během 2 hodinové návštěvy dětem zazpíváme a sdělíme naše svědectví o Pánu a budeme jim rozdávat dárky + každý dostane Nový Zákon v Srbštině. Finanční podpora, osobní návštěva a modlitby jsou vítány. Rodina BulíčkovaTomáš a Evavíce

EVANGELIZACE - BĚLEHRAD, SRBSKO

Připojte se k nám na HALLOWEEN-skou evangelizaci na ulicích Bělehradu. Budou se rozdávat pozvánky do církve, evangelizační letáky a literatura. Součástí evangelizace bude i návštěva romského muslimského ghetta s evangelizační pantomimou, odpoledne společný oběd a zamyšlení nad Slovem. Pak bude následovat společná modlitba z hradeb města s překrásným výhledem navíce

Mír, smíření a misie

„Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.“ – Jan Hus adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce