Konfrontační evangelizace

Stále stejný včera, dnes i zítra…

Dnes jsem přišel domů až večer, unavený a “Bohem dobře použitý”. Cítím se jako nádoba ke cti, jako hliněná nádoba, aby bylo jasno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.

Vrátili jsme se z misijního výletu, z evangelizace, z modlitebního setkání, z učednictví a z investování. Nejdříve jsme seděli u řeky Dunaje, tam dole na Balkáně, kde už je pěkně široká a líně a pomalu se převaluje směrem k moři. Tam jsme seděli a modlili se za město, kam jsme hodlali vstoupit. Potom jsme evangelizovali a mluvili s lidmi na ulici a ptali se jich na jejich víru a snažili se je vést ke Kristu. Jeden dospělý člověk nám řekl, že chodil pouze do první a druhé třídy, pak už ho maminka do školy neposílala. Říkal, že číst umí, ale hodně pomalu a byl tak rád, když od nás dostal svojí vůbec první knihu – Bibli. Pak jsme navštívili jedoho muže, který k nám chodí do církve a měli jsme s ním Biblická studia. Dokonce přišla i jeho maminka, která nezná ještě Krista jako svého osobního Spasitele, ale věříme, že Bůh nám ji opakovaně do cesty nepřivádí jen tak. Tato studia tak byla na jednu stranu o studiu Písma a zároveň opět o evangelizaci těch, co doposud nevěří. Zároveň jsme s sebou po celou dobu měli mladíka, který k nám do církve přišel docela nedávno, a tak tohle všechno bylo pro něj nové, úžasné a bylo to vlastně o investici do jeho života, o učednictví.

A právě teď mi zapípal telefon s notifikací od Facebooku, který mi připomněl, co jsem dělal právě dnes před rokem i před dvěma lety. Facebook mi přimomněl fotky, které ukázali, že jsme dělali to samé co dnes – evangelizovali. To mi velmi požehnalo, protože v tom správném slova smyslu i já chci zůstat, co se týká evangelizace a lásky ke ztraceným duším “stále stejný, včera, dnes i zítra”.
Bože pomož, abychom se nezměnili a neupadli do pasivity a pohodlí gauče, namísto živé víry, která, motivována láskou, jde a hledá ztracené.

Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. (Píseň Písní 3:2)

Sdílejte