ceskemisie.cz - kolik stojí dlouhodobé misie, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Bude vás to stát všechno, to je ta odpověď. Protože možná finančně se nám to podaří vyčíslit, ale to, co to stojí, je nad vynaložené peníze.
Ono totiž pokud do toho nedáte všechno, ale budete to dělat jen napůl, tak je to na nic. Misie jsou právě o tom, že do toho dáte skutečně všechno. Kdy člověk položí Bohu na oltář oběť živou. Své původní plány, zájmy, kariéru, svůj vlastní čas, rodinu, přátele, někdy i zdraví i… svůj život. Skutečně, celý svůj život, a v některých případech i doslova.

“Kdybych měl tisíc liber, měla by to Čína mít – kdybych měl tisíc životů, měla by je mít Čína.” Ne! Ne Čína, ale Kristus. Můžeme pro něj udělat příliš mnoho? Můžeme udělat dost pro tak vzácného Spasitele?“ – Hudson Taylor

Jsou misionáři, kteří ve svém rozpočtu mají sponzory na to, aby si po příjezdu na misijní pole nakoupili nábytek a vše pořebné do domácnosti. O takových jsme slyšeli a dokonce jsme i jednu takovou dvojici potkali sami. Oni si koupí lednici, myčku, pračku, skříně a postele, ale i varnou konev, talíře a hrnky a podobně. My skříně ani postel nemáme dodnes a spíme na zemi. Oboje je vpořádku, protože když se stěhujete na misijní pole, těžko kdy pojedete naplněným stěhovacím autem, které vám vše přiveze. Mnozí ani nejedou autem, ale musí za moře, a tak letí na misie letecky a tudíž si toho s sebou opravdu moc vzít nemohou. Rodina pak potřebuje víc než jednotlivec, ale vždy počítejme náklady na hlavu. Pokud vypustíme tuto počáteční investici, protože my ji například neměli, nebo si někdo pronajme vybavený byt, náklady se rapidně sníží, ale to je vše na standardu, který kdo potřebuje.

PRAVIDELNÉ NUTNÉ NÁKLADY
Započtěte tedy nájem a energie. Pak náklady za jídlo. Samozřejmně dobrý správce peněz si vaří doma a nejí po drahých restauracích. Jsou ale země, kde vaření doma, či jíst na ulici vyjde nastejno, třeba mnoho asijských zemí jak například Thajsko. Aby váš pobyt byl v zemi legální, budete potřebovat VÍZA a to také něco stojí. My je platíme 2x do roka, protože nám je vystaví vždy na 6 měsíců a stojí nás 150EUR na osobu. Pro čtyřčlennou rodinu je to v Srbsku 1200EUR na rok. V Albánii je to desetkrát méně. Pokud máte děti, náklady na pobyt na misijním poli vzrostou hodně. Musíte jim platit kroužky, alespoň v našem případě je to nutnost, neboť děláme domácí vzdělávání a někdo je musí naučit tělocvik, nebo flétnu. Pokud vám chodí do školy tohle vám taky odpadne. Vhodné je, aby se misionářům podařilo občas navštívit své rodiny a svojí domácí církev, která je vyslala. To je další náklad. Nezbytné jsou ale i konference, kde člověk investuje zpět do sebe a obohacuje druhé sdílením se o díle Kristově. Pokud jste na misii přijeli autem, bude potřeba občas i něco na opravy, protože ani Mercedes vám nevydrží navěky. A pak ještě nezbytné zdravotní pojištění, protože nechcete, aby vás odvezla “rychlá” se slepákem na operaci a pak dostat astronomický účet. Někteří misionáři jsou schopni si platit i důchodové pojištění, což osobně věřím, že by v rozpočtu také mělo být, neboť pracují (ačkoliv my zrovna na tohle v rozpočtu taky nemáme).

NÁKLADY NA NUTNÉ AKTIVITY

Tak tohle byly náklady na to, aby jste vůbec na misii mohli zůstat a přežít. Teď je zde další položka pro to, aby jste na misiích mohli být aktivní. A sem patří převážně finance na cestování. Určitě při své misijní práci budete potkávat spousty lidí a je potřeba je navštěvovat. My máme jednu rodinu věřících, který jsou od nás vzdáleni 3,5h autem, jiná rodina hodinu a půl, a pak dva mládenci taky hodinu a půl zase jiným směrem. Snažíme se je objíždět a osobně navštívit a dělat s nimi biblická studia alespoň jednou za měsíc, takže cestujeme pořád. Do toho pak připočítejte evangelizační výlety do okolních měst ale i států, protože se snažíme vždy hledět ven, a ne jen dovnitř církve. Učíme tak naše učedníky misie v praxi. Snažíme se je brát vždy s sebou, aby o misiích jen neslyšeli, ale aby je také zažili. Nezapomeňte také na měsíční účet za telefon, protože lidem je potřeba volat. Také sem patří internet, aby jste o sobě mohli dát světu vědět.

Tohle všechno jsou nezbytné náklady, které nezapočítávají třeba i osobní finance, když dětem chcete koupit zmrzku, nebo když s novým kontaktem debatujete o Bohu nad hrnkem kávy, na kterou jste je pozvali a budete to muset zaplatit. Měli jsme i velmi chudé rodiny, kterým jsme přivezli nakoupené jídlo a školní potřeby, protože měli pět malých dětí. A to také musíte zaplatit. Těch nepravidelných výdajů, kdy Vám Bůh položí na srdce přesně, co máte udělat, může být také dost.

NÁKLADY NA CÍRKEV

Třetí skupinou nákladů na misiích je pak církev samotná. Z počátku se asi budete setkávat u vás doma v obýváku, ale později si budete chtít pronajmou nějakou místnost. Takže další nájem. Sbírka vám tohle nepokreje, protože na počátku je spíše symbolická a vaše stádo je malé. Tedy tyhle náklady budou také spadat do vašeho misionářského rozpočtu. A jakmile tedy máte nějakou místnost, musíte koupit židle. A pak třeba i kytaru, mikrofon, bedny a dále. Do kuchyňky kávovar, a jestli máte dětskou místnost a mládež jako my tak i koberec, aby ti maličcí nesedli na zemi. A taky spousty sportovních nářadí od míčů přes šipky, kuželky, a třeba i lano na lesní hry. Pak také je potřeba nakoupit spousty křesťanské evangelizační literatury na rozdávání, vytisknout letáky a nakoupit Bible, aby jste mohli podělit Boží Slovo.

Pokud jste si během našeho popisu dělaly poznámky, určitě se dostanete k částce, kolik ty misie mohou stát. V Africe to s nájmy a veškerými náklady bude levnější, než v drahé Evropě. Musí se tedy zvážit ceny v daném místě. Nedal jsem vám tedy celkovou částku, ale s kalkulačkou v ruce s ek tomu můžete docela lehce dopočítat. Ano, misije něco stojí, ale vždyť jedna duše je cennější než celý svět.

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Matouš 16:26

Pomozte misiím, modlete se, přidejte ruku k dílu a pokud vás Bůh vede, zapojte se i finančně.

Sdílejte