Pokud si myslíte, že vám něco chybí, je možné, že vám chybí misie.

Deprese, nedostatek radosti, ztráta vize, nejasný záměr života a jeho směru mohou být jedním z těch chybějících faktorů v křesťanském životě. Tato upozornění jsou pro nás znamením, že něco nemusí být v pořádku. Biblická psychologie učí, že láska, radost a pokoj jsou ovocem Ducha svatého viz.Galatským 5:22.

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,…

Když tohle chybí, křesťanský život se pro nás stane těžkým. Poté studujete Efezkým a celé křesťanské brnění, abyste zjistili, zda ve vašem životě náhodou není místo, “které jste dali ďáblu“. A najednou to pochopíte. Náhle vám to je jasné. Už to prostě víte. Jsou to misie. Ta síla, kdy člověk položí svůj život za ostatní Vám vrátí to chybějící ovoce Ducha. Je to právě ta oběť, která zahrnuje váš život, finance, čas, přátele, kariéru a dokonce i vaše zdraví.
Jste ochotni se toho všeho vzdát a dát (na oltář)?

Vezměte si tedy na sebe celou Boží zbroj, abysme mohli odolat ve zlý den stát. Postavme se tedy, nechme si bedra opásatt pravdou a oblékněme si náprsník spravedlnosti, a nohy ať jsou obuté přípravou evangelia. To je právě ta evangelizace, naše nohy a ústa, kdy jdeme a mluvíme. A především si vezměme štít víry, kterým budeme schopni uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. A vezměme si helmu spásy a meč Ducha, což je slovo Boží: Modleme se vždy se všemi modlitbami a prosbami v Duchu a sledujme je se vší vytrvalostí a prosbou za všechny svaté; (Ef 6:13-18)

Naše brnění proto zahrnuje:
– bedra = emoce založené na pravdě
– pancíř = vědět ve svém srdci, že jsi spravedlivý
– nohy = misie
– štít = věřit Bohu a ne Ďáblovi
– helma = mysl spočívá ve věčném bezpečí spásy
– meč = bojujeme pomocí Písma
– a modlitba = bez Něho nemůžeme dělat nic

Zamysleme se proto nad celou Boží zbrojí, aby nám něco nechybělo, a pokud nám něco chybí, možná nastal čas zapojit se do záchrany světa. Do misijí.

Sdílejte