Evangelizace a misie divadlem na ulici

Metody evangelizace – divadlo v prachu slávy.

Většinou si lidé představí divalo na “prknech slávy”. Prkna, která znamenají svět. Pro nás však, svět nejsou prkna, ale prach cest, kam nikdo nechodí.
Nedávno jsme navštívili vesnici blízko Srbsko-Bosenských hranic, kde občas děláme Biblická studia pro dvě rodiny, ale součástí našeho misijního výletu nebylo jen “vylévat” Boží Slovo, ale “vylévat, a vylévat a ještě více, vylévat”.

Po ukončení biblických studií jsme navštívili jedno blízké romské ghetto, které bylo v takovém stavu, jaké v Čechách rozhodně neuvidíte. A to mi věřte, že jsem některá taková místa v Čechách navštívil. Nekteří romové žili docela normálních dome, ale ti druzí, v domech bez oken a místo střech natažený igelit. Někteří měli domy z papírového kartonu přiryté nepromokavou plachtou a do kterých se muselo vstupovat skoro po kolenou. To bylo přesně to místo, kde jsme se rozhodli, že uděláme naše křesťanské divadlo.

Již se smrákalo a tak světlomety mého automobilu osvětlovali naší scénu. Obešli jsme pár domů a pozvali všechny ven na “velkou podívanou”.

A oni přišli. Zahráli jsme jim představení o oslátku, které každý odmítal, ale Ježíš si jej zvolil. Na konci jsme je pozvali k modlitbě a ke spáse a začali jsme se modlit: “Drahý Bože, odpusť mi mé hříchy. Já jsme hříšník…”.

A pak sestoupilo nebe na zem. Všichni do jednoho, hlasitě, jedním hlasem, se s námi modlili modlitbu spásy.
Kristus je velký a být součástí takových zázraků je k nezaplacení. A jste to vy, kdo nás držíte na modlitbách, a tohle ovoce je naše společné k Jeho slávě.

Podívejte se na následující 1,5min video ať se ze spasených duší můžete radovat s námi.

Sdílejte