Jee, ty jseš taky křesťan? Pojď k nám.

Ano, takhle naneštěstí a ke smutku Krista samotného, si mnozí představují misie. Jee, ty jseš taky křesťan? Pojď k nám. A co se tím stalo? Přetáhli jste jiného křesťana z církve do církve. Vám jeden v církvi přibyl a cítíte se dobře. Lidé vás chválí a někteří říkají, že máte dar evangelizace, ale pravdou je, že jste ukradli křesťana, v druhé církvi jeden ubyl a tohle veškeré přetahování o věřící se děje, zatímco nevěřící jdou do záhuby.

Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili (Efezkým 4:20).

Misie a evangelizace není totiž o tom, že bojujeme o přízeň věřících na Facebooku v dizkuzní skupince, kde vítězí ten, který jich nejvíce přetáhne do svojí církve, ale o tom, že podle Velkého pověření jdeme a kážeme těm, kteří jsou ztraceni, ne těm, kteří jsou spaseni. Misie nejsou o tom, kdo jich víc přetáhne, ale o tom, kdo jich víc “vytáhne”. Ze tmy do světla. Ze smrti do života (věčného).

I náboženští farizejové si mysleli, že dělají dobro a službu Bohu když křižovali Krista, ale defacto byli součástí samotného zla a jejich oklamání bylo natolik veliké, že to ani neviděli.
Dělějme misie tedy božím, biblickým způsobem, a ne tak, jak to “cítím”, že je to správné, protože tak to může být “po čertech špatně”.
A to je ta biblická víra, když jsme vedeni Jeho Slovem, namísto lidskými úvahami, typu: “Ale tak se to dnes dělá”, nebo “Buďme moderní, to bylo tenkrát”.

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119:105).

Ono totiž v poslušnosti Jeho slovu, poslušnosti Jeho řádu a Jeho metodám je boží požehnání.
Buďme misionáři, ne Abšalomové. Abšalom kradl srdce lidí od Davida k sobě.

Tímto způsobem se Abšalóm choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi k soudu. Tak Abšalóm lstivě získával srdce izraelských mužů (2.Sam 15:6)

Sdílejte