ceskemisie.cz - Sv.Sáva Bělehrad pálení badnjaku, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

V Srbsku se slaví pravoslavné ortodoxní vánoce vždy o dva týdny později než v Čechách podle starého juliánského kalendáře a tak večer 24.prosince vychází na 6.ledna. Na tento den je mezi Srby rozšířen, do dávnověku sahající pohanský rituál, a to pálení dubových větví. Nejedná se bohužel o pálení posvátných dubů a o rozloučení s pohanstvím, jak se někteří snaží všem namluvit, ale právě naopak. S Kristem to nemá nic společného, a hořící oheň jim jako by symbolicky přináší světlo a teplo domova. Podstatou je víra v to, že čím více jisker z ohně vyletí při vhození dubových větví, tím více štěstí budete mít. Dubové větve jsou pak v církvi vysvěcovány, kropeny svěcenou vodou, posypávány zrním pro plodný nový rok. Dokonce je Srbové vozí na chladiči automobilů, aby je ochránili před nehodou. Úplně stejně jako, jako když má někdo v autě na zrcátku růženec nebo voňavý “stromeček” s andělíčky.

Jaká to příležitost pro šíření evangelia a tak jsme ji, stejně jako každý rok, šli využít k tomu, abych se mezi Srby v této vánoční době sdíleli o Krista. Stačí se jich jen zeptat proč pálí ty větve a oni vám začnou vyprávět a pak se jich jednoduše zeptáte, zda li tato víra pochází z Písma, či od jinud. Takové evangelizace jsou účasné a je velmi lehké se takto osobně s lidmi sdílet. Jde vlastně jen o to, abychom využili otevřené dveře příležitostí, které nám Bůh připraví. Jen se nebát a vstoupit.

„Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře, a protivníku mnoho.” (1.Korintským 16:9 KRAL)

Naše smělost v tento podvečer pak byla korunována nevyslovitelnou boží milostí.
Protože se jedná o velký Srbský svátek, účastnili se místní televize a ptaly se kolemjdoucích co si právě oni myslí o těchto Srbských zvyklostech a tradicích. A co Bůh nechtěl, zastavili se i u mne. Takže jsme jim na kameru řekli o čem skutečné vánoce jsou, že to není o pálení větví, ale o osobní víře ve Spasitele Krista, jehož krev obmývá naše hříchy. Kupodivu, ačkoliv náš názor sestřihli, zveřejnili jej v hlavním vysílacím čase na televizní stanici PRVA TV, což je obdoba naší ČT1. A tak celý Srbský národ mohl slyšet od nás, Českých misionářů o tom, že jsme Spaseni vírou v Kristovu oběť.

Krátkou ukázku z vysílání (v srbštině), kde mluvím o víře v Krista, můžete zhlédnout v tomto videu:

Modlete se, prosím, za nás bratří a sestry, aby Srbský národ nalezl osobní vztah s Ježíšem Kristem, namísto mrtvých náboženských praktik a rituálů. A hlavně nezapomeňte, když Vám Bůh dá nějakou příležitost, když Bůh otevře dveře, vejděte.

Sdílejte