metody evangelizace ALL NATIONS včechny národy, včechna etnika

Metody evangelizace – všechny jazyky, ne jen některé

Jak naplňovat velké poslání a zrovna v době Koronakrize? Ke komu jít, a komu kázat?
Matouš 28 nás učí, že se má jít ke všem národům. Řečtina dokonce používá PANTA TA ETHNA, což znamená ke všem národům, nebo-li lépe řečeno ke všem etnickým skupinám.

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28:19-20)

Časy, které pak řečtina používá, by se správně měli přeložit namísto imperativu “Jděte, získávejte…” spíše jako “jdouce, získávejte…”, či “tak jak jdete, získávejte…”.

Ono totiž být misionářem v Čechách znamená, že možná je někdo povolán ke slovanskému národu – Čechům. V rámci České republiky je veliké množství i různých dalších národů, etnik, které nemáme vynechávat. Vietnamci na stáncích by také měli slyšet dobrou zprávu a Číňané v naší oblíbené “čínské restauraci” jakbysmet. Tak jak jdeme, tak se sdílíme. Ve frontě na poštu. Když čekáme na autobusové zastávce. Nebo v čekárně u lékaře. Či skupinku “nepřizpůsobivých”. Pro nás v Srbsku to pak znamená, že kážeme také všem, Srbům, Chorvatům, Bosňákům, muslimským skupinám, Romům, Albáncům, prostě všem bez vyjímky.

Všem a všude.

Jak to, ale člověk, nakonec udělá, záleží jen na jeho nápadech. České církve, nebo češi vůbec, jsou velmi vynalézaví a umí si najít cestu tam, kde není.

Naším jedním z nápadů jak naplnit velké povolání (ať je mnohým inspirací), k evangelizování všech národů bylo vytvoření projektu ALL NATIONS. Díky tomuto projektu i my, ač co do počtu nevelká církev, se můžeme podílet na evangelizaci Filipín, Rumunska, Švédska, Arabů či jiných národů. Krom toho, že skutečně jdeme do těchto míst, můžeme udělat i “pasivní způsob” evangelizace třeba právě pomocí kanálu Youtube. Můžeme napsat dopis přátelům ve vzdálených místech, rozeslat CD s nahranou Biblí, flash-ku s nahranými mp3, či podobně.
Určitě, vedeni Bohem, sami nějaký nenáročný zůsob vymyslíte. Tato “pasivní” forma evangelizace by neměla nahradit naše “jděte”, či “tak jak jdete…” , ale může být doplňkem k tomu, co již děláme.


ALL NATIONS projekt můžete vidět zde.

PS: Pokud uvidíte, že někdo dělá nějaký zajímavý projekt, připojte se. Pokud si jej chcete udělat sami, “nedělejte to lépe”, ale udělejte to taky. Jsme jen dělníci na Boží vinici a nesoupeříme, ale doplňujeme se. Bůh vždy bude zkoumat motivy našich srdcí.

Sdílejte