ceskemisie.cz - misie vírou, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Živá víra je jediným východiskem z oklamání. Přestaňte žít vírou a budete oklamáni. Bez víry nebudete rozumět (misiím), protože vírou rozumíme (misiím) – Pastor Tomáš Bulíček Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Židům 11:3) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nejen to možné, ale i to nemožné, to jsou misie.

“Kristus nechce ochutnávače možného, ale ty co se chytnou nemožného.” – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Boží srdce

“Nechť mé srdce bude zlomeno věcmi, které lámou Boží srdce.” – Bod Pierce, zakladatel World Vision adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - misie znamená, že dal vše

“Když Ježíš dal i opustil vše, proč ne my?” – Pastor Tomáš Bulíček adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jim Elliot a cena misií, oběť misií

“Není blázen, který se vzdá toho, co nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit.” – Jim Elliot adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Boží vůle, Bible a mapa

“Abychom poznali Boží vůli, potřebujeme otevřít Bibli a otevřít mapu.” – William Carey adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Všichni misionáři by měli být slabí misionáři

“Bůh používá lidi, kteří jsou slabí a neschopní natolik, že si uvědomí, že se na Něj musejí spoléhat.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Boží vůle ohledně misie

“Boží vůle – nic míň, nic víc, nic jiného.” – F. E. Marsh adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nedostatek prostředků na misie

“Můžeme dosáhnout celého světa, pokud budeme chtít. Největším nedostatkem dnes nejsou lidé ani finanční prostředky. Největším nedostatkem je modlitba.“ – Wesley Duewel adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie až na kraj světa

“Jaký je váš sen a do kterého koutku světa misí vás to zavede?” – Eleanor Roat adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Kde vzít peníze na misie

“Boží práce vykonaná Božím způsobem nikdy nebude postrádat Boží zaopatření.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Ne kolik máš lidí v církvi, ale kolik jich máš na misii

“Vizitkou velké církve není počet lidí v církvi, ale počet lidí, které vyslala.” – Autor neznámý adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie? Tak pojeď se mnou

Jejich výzvou pro ostatní studenty nebylo: „Modlete se za mě“ nebo „Prosím, podpořte mě“, ale spíše „Pojďte se mnou.“ – Student Volunteer Mission adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Pohodlný život nebo misijní život

“Někteří si přejí strávit svůj život před branami církve; Já bych však raději vedl záchrannou misi před branami pekla. “ – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jako odměna Beránku

“Abychom získávali duše pro Beránka, který byl sťat, odměnu za jeho utrpení” – Moravští bratří (Unitas Fratrum, Ochranovští) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie podle víry

“Pokud v našich dobrodružstvích s Bohem není prvek rizika, pak není třeba víry.” – Hudson Taylor adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie, nebo filosofie

“Odsuzuji chování bratří, kteří víc filozofují, než se věnují evangelizační práci.” – Hrabě Zinzendorf adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Síla světla při misijích

„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.“ — Jan Amos Komenský adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nebezpečí a ochrana na misijích

„Hospodin je můj podíl, mé dědictví, můj hrad, moje skála, moje světlo, moje spasení, můj strážce, můj ochránce; jiných ochránců nemám.“ — Jan Amos Komenský adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Moravští bratři

“Zvítězil Beránek náš, následujme jej.” – Moravští bratří (Unitas Fratrum, Ochranovští) adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Můj domov, moje misijní pole

“Mám jen jednu vášeň – je to On, je to On sám. Svět je misijní pole a pole je svět; a od nynějška bude tato země mým domovem, kde mohu být nejvíce využíván k získávání duší pro Krista. “ – Hrabě Zinzendorf adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Volá, ale odpovíme? Jak poslechnout povolání.

“Věřím, že v každé generaci Bůh povolal dostatek mužů a žen k evangelizaci všech dosud nedotčených kmenů Země.” Není to Bůh, kdo nevolá, ale člověk, který neodpoví.“ – Isobel Kuhn adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jako privilegium.

“Pokud je povolání pozemského krále považováno za čest, jak může být povolání od nebeského Krále považováno za oběť?” – David Livingstone adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jak slyšet boží volání

„Nepovolal mne! Řekl jsi? Sklopte ucho k Bibli a poslouchejte, jak vás žádá, abyste šli a vytáhli hříšníky z ohně hříchu.“ – William Booth adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie skrze církev, nebo paracírkevní organizace

“Církev byla Boží nápad. Je to Jeho jediný organizační plán pro světové mise. Jakékoli lidsky vynalezené organizace, které pomáhají při misích, si musí pamatovat, že jsou to družičky, ne nevěsta. “ – Andy Johnson adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Velké pověření evangelizovat svět

“Ať děláme cokoli, nesmíme zacházet s Velkým pověřením, jako by to byl jen Velký návrh.” – Charles R. Swindoll adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Radost ze spásy jedné duše

“Nemohu ti říci, jakou radost mi přineslo přivést první duši k Pánu Ježíši Kristu.” Už jsem ochutnal téměř všechna potěšení, která tento svět může dát. Nepředpokládám, že existuje jedno, které jsem nezažil, ale mohu vám říci, že tato potěšení byla jako nic ve srovnání s radostí, kterou mi spása tévíce

Pohodlí nebo misie

“Ach, kéž bych mohl strávit každý okamžik svého života k Boží slávě!” – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Pohodlí nebo misie

“Tady jsem, pošli mne; pošli mě na konec země; pošli mě k drsným, divokým pohanům divočiny; pošli mě ze všeho, čemu se říká pohodlí na zemi; pošli mě dokonce k smrti samotné, pokud to bude ve službě tvé, a k propagaci Tvého království. “ – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jak trávíme své životy pro Krista

“Lidé, kteří neznají Pána, se ptají, proč ve světě mrháme životy jako misionáři.” Zapomínají, že i oni tráví svůj život, a když bublina praskne, nebudou mít co do věčného významu ukázat za ty roky, které promarnili. “ – Nate Saint, mučedník adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Misie jsou oběť, nebo pocta?

“Pokud je Ježíš Kristus Bohem a zemřel za mě, pak pro mě nemůže být žádná oběť příliš velká, než abych ji pro něj přinesl.” – C.T. Studd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - počet světových náboženství ve světě, české misie, čeští misionáři

Nedávno jsme zveřejnili informace o rostoucí světové poulaci, které můžete sledovat online zde. Populace ve světě roste, ale otázkou je, zda li roste i počet křesťanů, nebo alespoň počet těch, kdo půjdou hlásat evangelium, misionářů. Někoho můžou čísla a grafy i odradit, převážně pokud je před námi úkol velikosti Goliáše,více

Kázat ve vězení

“Bylo přísně zakázáno kázat ostatním vězňům.” Bylo zřejmé, že kdokoli byl při tom přistižen, dostal těžký výprask. Řada z nás se rozhodla zaplatit cenu za výsadu kázat, a tak jsme přijali jejich (komunistické) podmínky. Byla to dohoda; kázali jsme a oni nás mlátili. Byli jsme šťastní, že jsme kázali. Onivíce

Mluvme o spasiteli

“Mluvili jste o misionáři Williamovi Careym.” Až budu pryč, neříkej nic o Williamovi Careym; mluvte jen o Spasiteli Williama Careyho. “ – William Carey adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nikdo a někdo na misijích

“Misionáři jsou velmi prostí lidé, dělají jen to, co se od nich požaduje. Prostě spousta nikoho, kteří se snaží vyvýšit Někoho. “ – Jim Elliot adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

ceskemisie.cz - plánování misií, české misie, čeští misionáři, církve, církev, křesťanství, Ježíš Kristus a Bible

Někteří se možná diví. Někteří mohou být zmatení. Někteří mohou být naštvaní. Jiní v depresi. My ale vykupujeme čas společenstvím v církvi, online kázáními, přátelstvími na sociálních sítích, modlitbou a PLÁNOVÁNÍM ZAHRANIČNÍCH MISIÍ – Pastor Tomáš Bulíček. adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Pravda

„Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.“ – Jan Hus adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

misie, trvalé ovoce je výsledkem práce na kolenou

“Pevná a trvalá misionářská práce se děje na našich kolenou.” – James O. Fraser adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Kdybych měl tisíc životů...

Krátce před vyplutím do Afriky psal svým rodičům z Londýna: „Ach, kdybych měl tisíc životů a tisíc těl! Všichni by se neměli věnovat žádnému jinému zaměstnání než kázání Krista … nečinil jsem pokání, že jsem se stal misionářem, a kdybych zemřel na pochodu a nikdy nevstoupil na bitevní pole, všechnovíce

Jdi ty...

Do svého deníku 4. května 1874 napsal: „Minulý rok Livingstone zemřel – Skot a křesťan, milující Boha a svého bližního v srdci Afriky. Jdi ty a udělej to samé!“ – Alexander Mackay adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Jdu jako misionář...

„Jdu jako misionář, ale ne abych se řídil zdravým rozumem, ale abych poslouchal Kristův příkaz:‚ Jděte do celého světa a kažte. ‘ Ten, kdo řekl „kažte“, řekl také: „Jděte“, a to, co Kristus spojil, ať člověk nerozlučuje. – James Gilmour adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Celá moje touha...

„Celá moje touha byla obrácení pohanů … Prohlašuji, že teď umírám, ale ani za celý svět bych celý svůj život nestrávil jinak .“ – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Dnes ráno v devět...

„Dnes ráno asi v devět jsem se stáhl do lesa k modlitbě. Byl jsem v takové úzkosti, že když jsem vstal z kolen, cítil jsem se extrémně slabý a přemožený … Nezajímalo mě, jak nebo kde žiji, nebo jakými útrapami jsem prošel, zajímalo mne jen abych mohl získat duše províce

Tady jsem, pošli mě...

„Tady jsem, pošli mě; pošli mě na konec země; pošli mě na drsné, divoké pohany pouště; pošli mě ze všeho, čemu se říká útěcha na zemi; pošli mě dokonce i k samotné smrti, pokud to bude k Tvé službě a k šíření Tvého království. “ – David Brainerd adminAdministrace webuvíce

Nikdy nelituj misionáře, ale záviď jim...

“Nikdy nelituj misionáře; záviď jim. Jsou tam, kde je skutečná akce – kde se sbíhají život a smrt, hřích a milost, nebe a peklo. “ – Robert C. Shannon adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Mír, smíření a misie

„Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.“ – Jan Hus adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce