Pokud si myslíte, že vám něco chybí, je možné, že vám chybí misie.

Ahoj křesťané, vypadá to, že jsme v době značných omezení kvůli Koroně, že ano? A ano, a přestože tato doba může být docela náročná, naše Bible mluví i v této době.

Slovo Boží je pravdivé a platilo to i v tak těžkých dobách, jako během II.Světové války, během egyptského zajetí Židů, během perského zajetí za Ester, za Danielových chlapců a vlády Nebukadnesara, a platí to i nyní, navzdory omezením. Protože vždy budou existovat nějaká omezení a výzvy, které budou v rozporu s plněním Velkého pověření. Když se svět posadí, křesťané se mají postavit, a v těchto dobách ještě více. Co když někdo řekne, že nemůžete cestovat? Když Bůh říká, že bychom měli!

Veškerá moc je mi dána na nebi i na zemi. Jděte tedy a učte všechny národy, křtete je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého: Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal: a aj, já jsem s vámi vždycky, dokonce až do konce světa (až do skonání věků). (Mt 28: 18–20)

Modleme se tedy k Pánovi žně, aby vyslal misionáře. Kdo jiný než my. Kdy jindy než teď. Nyní je ten správný čas.
Na slova “Jděte” já říkám “Pojďme, Bože pošli mě”.

Sdílejte