Pokud si myslíte, že vám něco chybí, je možné, že vám chybí misie.

Ahoj křesťané, vypadá to, že jsme v době značných omezení kvůli Koroně, že ano? A ano, a přestože tato doba může být docela náročná, naše Bible mluví i v této době.

Slovo Boží je pravdivé a platilo to i v tak těžkých dobách, jako během II.Světové války, během egyptského zajetí Židů, během perského zajetí za Ester, za Danielových chlapců a vlády Nebukadnesara, a platí to i nyní, navzdory omezením. Protože vždy budou existovat nějaká omezení a výzvy, které budou v rozporu s plněním Velkého pověření. Když se svět posadí, křesťané se mají postavit, a v těchto dobách ještě více. Co když někdo řekne, že nemůžete cestovat? Když Bůh říká, že bychom měli!

Veškerá moc je mi dána na nebi i na zemi. Jděte tedy a učte všechny národy, křtete je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého: Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal: a aj, já jsem s vámi vždycky, dokonce až do konce světa (až do skonání věků). (Mt 28: 18–20)

Modleme se tedy k Pánovi žně, aby vyslal misionáře. Kdo jiný než my. Kdy jindy než teď. Nyní je ten správný čas.
Na slova “Jděte” já říkám “Pojďme, Bože pošli mě”.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *