A kolik to stojí? Filosoficky (Teologicky) www.ceskemisie.cz

A kolik to stojí? Filosoficky (Teologicky)

Kolik stojí misie? V tomhle článku nezískáte žádné konkrétní cifry, ale úvahu a teologickou odpověď.

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. ‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. (Lukáš 14:28-33)

Zde vidíme, a pokud to dobře lidé vykládají, tak i z textu správně pochopí, že učením této pasáže je, že lidé si snaží vždy vše dopředu spočítat, kolik je co bude stát. Nicméně s Bohem je to jinak. Poslední verš všem těm počtářům ukazuje, že následování Boha a učednictví si dopředu nelze propočítat, a odložit si na ně, protože Vás to bude stát všechno.

Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. (Lukáš 14:33)

Učednictví, následování Krista, naše služba a misie nemají být dělány jen naoko, jen v neděli, nebo jen s půlkou nasazení, s polovičatým srdcem, ale cele.

Na druhé rovině debaty pak vyvstává otázka hodnoty jednoho spaseného života, hodnota jedné zachráněné duše, protože misie jsou opravdu “za všechny prachy”. Jeden člověk je cennější než celý svět a pro jeho záchranu musí být uděláno všechno, ať to stojí co to stojí. Ten moment, když se s vámi na ulici někdo modlí a právě činí rozhodnutí pro Krista, se nedá ničím koupit. Nelze to ničím vyčíslit jen mírou radosti a tekoucími slzamy, které kanou po vaší i jeho tváři, protože se ten člověk právě znovu narodil.

Některé misie mohou být dokonce finančně méně nákladné, třeba v zemích, kde za pronájem domu dáte 80USD za rok. Pokud jste svobodní vaše náklady budou opět o něco nižší, než pro čtyřčlennou rodinu, protože jedí 4x více, dětem rostou nohy a potřebují nové boty každý rok, musíte jim mnohdy platit školu a zdravotní pojištění a VÍZA taky musíte zaplatit 4x. A k tomu, pokud jste třeba misionářem v Německu, tak náklady na bydlení budou také nesrovnatelně větší, než v zemích třetího světa.

Náklady na misie také určí správné správcovství peněz. Setkal jsem se osobně s misionářkou, která jela na šesti měsíční krátkodobou misii a prosila své sponzory o mobilní telefon, aby mohla lidem volat a fotit fotky z misijních cest. V žádosti uváděla, že Iphone X nebo Iphone 11 by se jí líbil. Ona sama bude jednou skládat účty Bohu, ale podle mne, je tohle mrhání penězi, které by mohly být použity jinak k vykoupení duší.
Opačným případem je pak jeden náš misionář v Pakistánu, kterého jsme navštívili, a který vzal naše návšetvníky s sebou na svojí službu, kterou dělá pravidelně 2x do měsíce. V horách šli zhruba deseti hodinovou tůru, aby došli do světu vzdálené vesnice, kde si sedli s malou skupinkou lidí a udělali pro ně Bohoslužbu a biblická studia. Druhý den se pak opět pěšky vraceli přes hory a brodili přes řeky znovu deseti hodinovou tůru, aby se unavení dotrmáceli zpět. Když se ho zeptali jestli je něco, co by pro něj mohli udělat, řekl jen: “Přál bych si nové boty, protože tyhle, jsem už prochodil”. Tohle je ten rozdíl v nákladech na misii. Proto je dobré se modlit, abych jednak měl to sdrce k tomu, abych finančně podpořil misie, ale také abych je podpořil na správném místě tam, kde to chce Bůh.

Poslední stránkou nákladů na misie je to, zda daný misionář je misionářem na plný úvazek, tedy zda je 100% podporován, a nebo zda pracuje plus přijímá částečnou pomoc. Někteří z našich misionářů v naší církvi jsou plně podporováni, jiní však mají své “světské” zaměstnání, a obojí je naprosto vpořádku. Apoštol Pavel sám pracoval, šil stany, a poté ve svém volném čase dělal misie. Pak je tu ale také Lydie, obchodnice s purpurem (barvila látky), která Pavlovu misijní činnost podporovala.

Více než o částky vydané na misie, které se liší dle regionů či podle potřeb v daný moment, jde o správné srdce.
Dejte* ze svého na misie, láskou, pro kterou žádná oběť není moc velká, a tam bude i vaše srdce. Budete vědět, že nyní jste součástí něčeho úžasného, něčeho, co dělá Bůh.

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. (Mt 6:19-21)

* Dejte nejen svoje finance, ale třeba i svůj čas na modlitbách, nebo investici slovem povzbuzení či návštěvou.

Sdílejte