Svatý Vojtěch Pražský (Adalbert) pocházel ze slavného rodu Slavníkovců, a byl z Říma dosazen jako druhý pražský biskup. V Čechách, na Moravě a v Uhrách, v krajích, které považoval za pohanské, vehementně šířil křesťanskou (ale spíše asi mocenskou katolickou) víru a je také znám jako jeden ze zakladatelů Břevnovského kláštera. Odchodem z Čech unikl vyvraždění Slavníkovců a později roku 997 podniká misijní cestu k pohanským Prusům, kde kázal proti mnohoženství, otroctví a kácel jim posvátné duby. Během svého evangelizačního působení byl varován, že si jej nepřejí, a později byl na jednom z pohanských posvýtných míst v posvátném háji Kunterna, obětován.