Na konci 9.století roku 880 je na Velké Moravě založeno první slovanské arcibiskupství v jehož čele stojí Metoděj a v této době dochází k překladu Bible do Slovanštiny, což je rozhodně další důležitý krok v misijní činnosti a jedná se o “naší první Bibli” psanou hlaholicí.