845 – Ludvík II. Němec (804 – 876), který byl synem Ludvíka Pobožného, jenž byl vládcem tehdejší východofrancké říše, nechává v tomto roce pokřtít 14 českých knížat v Řezně (německy Regensburg). To v praxi znamená, že došlo k pokřtění tehdejší celé české vládnoucí elity a ke “christanizaci” Čech tzv.shora. Později v roce 846 dosazuje na Moravský trůn knížete Rostislava. To je ten, který pak nechává povolat nám již dobře známé věrozvěsty Konstantina a Metoděje, kteří k nám přicházejí až roku 863. Nepřinášejí tak evangelium, ale přicházejí učit.
O tom více na časové ose viz.rok 863.