Blatnohradský Zalavárský Pribinův kostel v Blatnohradu panonie

Pribina (Neboli, Privina, prvina… stejně i dnes slovo pro jedna, prvý, …znamená tedy provorozený, či mající první, hlavní vedoucí úlohu) po vyhnání moravským knížetem Mojmírem přišel na místo Zalavár (Blatnohrad) v oblasti Panonie (dnešního Maďarska při jezeru Balatonu) a to ne zcela náhodou, ale právě proto, že tato oblast již byla obývána Slovany. Roku 840 pak zde hned po svém příchodu vystavěl křesťanský kostel zasvěcený Sv.Hadriánu. Křesťanství již předtím na Slovensku (viz.Pribinův Nitranský kostel) či zde, bylo mezi Slovany známo. To opět ukazuje na katolické misie v té době spíše jako na snahu o získání území více než o snahu získání duší.

O tom se zmiňuje Spis o obrácení Bavorů a Korutanců; latinsky Conversio. Kniha vznikla asi v Salcburku jako obranný spis, který měl dokázat nárok salcburského arcibiskupa Adalwina na navrácení území Panonie do jeho jurisdikce poté, co byla Panonie kolem roku 870 přidělena Metodějovi. Zároveň je myšlena jako útok proti celé byzantské misijní činnosti a proti slovanské liturgii.